Vi inviterer til to gratis webinar 14. og 19. januar 2021, som tar for seg nye krav i barnehageloven og aktivitetsplikten i praksis. Meld deg på i dag!

PBL Mentor HMS og psykososialt barnehagemiljø

I PBL Mentor HMS finner du rutiner som angår det psykososiale barnehagemiljøet. Vi ønsker å invitere til et gratis webinar der vi går gjennom hvordan barnehagen kan ta i bruk disse rutinene og hva som er tanken bak.

I tillegg er Hanne Mette Kristiansen Vindvik fra Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager med for å fortelle litt om aktivitetsplikten i praksis.

Dette er et webinar som passer både private og kommunale barnehager.

I dette webinaret vil vi gå gjennom:

  • Psykososialt barnehagemiljø og internkontroll
  • Risikovurdering psykososialt barnehagemiljø
  • Aktivitetsplikten
  • Aktivitetsplikten i praksis
  • Spørsmål

Når: 19. januar 2021 klokken 12.00

Tid: 45-60 min

Pris: Gratis

Meld deg på

Webinaret gjøres tilgjengelig i opptak i etterkant.

Webinar PBL Mentor HMS og den nye barnehageloven

Den nye barnehageloven trer i kraft 1. januar 2021 og i forbindelse med nytt krav § 9 Internkontroll i barnehagen, ønsker vi å invitere dere til et gratis webinar om temaet.

Internkontroll er ikke nytt for barnehagene, men dette er et krav som stilles i ny lov, og dermed har vi gjennomført noen tilpasninger i PBL Mentor HMS.

Dette er et webinar som passer både private og kommunale barnehager.

I dette webinaret vil vi gå gjennom:

  • Barnehageloven og internkontroll, hva betyr det?
  • Nye maler i PBL Mentor HMS
  • Oversikt over innholdet
  • Hvordan ta i bruk de nye malene i PBL Mentor HMS
  • Spørsmål

Når: 14. januar 2021 klokken 12.00

Varighet: ca. 45 min

Kostnad: Gratis

Se opptak

Webinaret gjøres tilgjengelig i opptak i etterkant.

Endringer for PBL Mentor HMS

Les mer om endringene den nye barnehageloven fører til i PBL Mentor HMS. 

Har du ikke PBL Mentor HMS? 

Du kan prøve PBL Mentor HMS helt gratis og uforpliktende i din skole, barnehage, bydel, kommune eller konsern i dag! Fyll ut skjema og få tilgang.

Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis