I barnehagen oppstår det mange ulike situasjoner hvor vi må tenke på HMS, både for voksne og barn. Noen situasjoner krever umiddelbare handlinger, mens andre situasjoner løses av at det er gode rutiner og system som hjelper til med både planlegging og utførelse.

I dette webinaret har vi tatt for oss fem ulike situasjoner som vil være kjent for deg som jobber i barnehage.  Vi forklarer hvordan du kan få god oversikt, planlegge og dokumentere HMS-arbeidet på en smidig måte. Gode rutiner, beredskapskort og sjekklister fra PBL Mentor HMS er noe av det som hjelper deg med dette.

Bli med på webinar

Her er de fem situasjonene vi tar for oss på webinaret. Kjenner du igjen noen av disse hendelsene i din barnehage?

  1. Barnehagen får tilsyn: Funksjonen «Tilsyn» i PBL Mentor HMS gir deg mulighet til å dele dokumenter med tilsynsfører digitalt, i stedet for å skrive disse ut på papir, og samle alt som omhandler tilsynet på ett sted.
  2. Barn forsvinner fra barnehagen: Beredskapskort med punkter for umiddelbare handlinger kan hjelpe til i akuttfasen.
  3. Korona: Ferdigutfylte maler og sjekklister basert på smittevernveilederen som barnehagene kan ta i bruk i forbindelse med forebygging av korona og ved mistanke om smitte av korona.
  4. Hvordan sikre at ansatte får informasjon: Lesebekreftelse i PBL Mentor HMS gjør det enkelt for daglig leder å vite hvem som har lest de ulike rutinene og beredskapskortene.
  5. Oversikt over all HMS-aktivitet: I funksjonen «Dashboard» vil du ha mulighet til å se statistikk illustrert med ulike grafer om hva som er registrert i PBL Mentor HMS. Oversikten vil hjelpe deg med å enkelt legge frem en oversiktlig illustrasjon for styret. Eieradministrasjon i konsern/kommune vil ha tilgang til å se denne oversikten for sine barnehager.

Bli med på webinar

Har du ikke PBL Mentor HMS i din skole eller barnehage?

Du kan prøve PBL Mentor helt gratis og uforpliktende i din barnehage, skole, bydel, kommune eller konsern i dag! Fyll ut skjema og få tilgang.

Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis