Gratis kom i gang-samtale

Hvis du er ny i PBL Mentor Kidplan eller HMS, så kan vi hjelpe deg med hvordan du kan komme i gang med systemene.

Vi tilpasser opplæringen ut ifra hvor mye du har satt deg inn i systemene. Her kan du få gode tips og råd til hvor du kan begynne eller hvordan du jobber videre med systemene.
Pris: Gratis
Målgruppe: Ledere
Varighet: 30 minutter
Hvis du foretrekker en gjennomgang av PBL Mentor Kidplan eller HMS over telefon, kan du sende en e-post til mentor@pbl.no for å få satt opp et tidspunkt. Vi tilbyr en kort oppstartsveiledning på ca. 30 minutter.