Det legemeldte sykefraværet i barnehagene er fortsatt høyt med et snitt på 10,1 prosent i andre kvartal. Det er likevel en kraftig forbedring fra årets tre første måneder og private barnehager i Oslo skiller seg ut på den positive siden.

Det viser ferske tall fra SSB over det legemeldte sykefraværet for andre kvartal i år. I offentlige barnehager var det i snitt et legemeldt sykefravær på 10,8 prosent, mens det i private barnehager var et snitt på 9,3 prosent for perioden april til juni.

Effekt av pandemien

Samlet for hele barnehagesektoren ble det legemeldte sykefraværet i andre kvartal målt til 10,1 prosent. Det er en nedgang sammenlignet med rekordmålingen for årets tre første måneder med et sykefravær på over 11 prosent. Det er likevel langt høyere enn gjennomsnittet for samme periode i 2020, hvor det legemeldte sykefraværet samlet for sektoren lå på 8,8 prosent.

Årsaken til det økte sykefraværet må trolig i all hovedsak sees i sammenheng med den pågående koronapandemien.

I årets tre første måneder viste tallene SSB at forskjellen i sykefraværet mellom private og kommunale barnehager aldri hadde vært høyere med 1,6 prosent. Denne utviklingen ser vi også i andre kvartal hvor det skiller 1,5 prosent mellom private og kommunale barnehager på landsbasis.

Oslo skiller seg ut

I samtlige fylker, bortsett fra Vestfold og Telemark, er sykefraværet i snitt høyere i kommunale barnehager enn i private. Og det er noen fylker og kommuner som skiller seg ut med forholdsvis stor forskjell i sykefraværet.

  • Lavest sykefravær finner vi i de private barnehagene i Oslo som i snitt hadde 8,2 prosent legemeldt fravær i perioden april til juni.
  • I Oslo har det i alle år vært en signifikant forskjell i sykefraværet i private og offentlige barnehager. Forskjellen har aldri vært høyere siden PBL startet registreringen i 2011 enn den var første kvartal 2021 med 2,8 prosent. Denne trenden fortsetter også i andre kvartal med 11 prosent i offentlige barnehager.
  • Det høyeste sykefraværet finner vi i de kommunale barnehagene i Trøndelag med 11,5 prosent, mens de private sto for 9,6 prosent sykefravær.
  • Hvert kvartal siden sommeren 2012 har private barnehager hatt lavere legemeldt sykefravær enn offentlige barnehager, viser tallene fra SSB.

Les mer om sykefraværet i private og kommunale barnehager på barnehagemonitor.no

Sliter din barnehage med høyt sykefravær?

Våre HMS-rådgivere i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har mange års erfaring med å bistå barnehager i å forebygge høyt sykefravær? Ta kontakt med oss, så kan vi sammen finne et godt opplegg for din barnehage.

Les mer om PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.