Det er flere risikovurderinger barnehagen bør gjøre før og etter gjenåpningen av barnehagen. Flere har etterspurt eksempler på hvordan det kan gjøres. Vi har derfor laget noen konkrete forslag til tre ulike risikovurderinger.

Dette er eksempler på hvordan det kan se ut når du har gjennomført en risikovurdering i PBL Mentor HMS. Vi håper det kan være til hjelp. Vi presiserer at dette kun er eksempler og er ment som en inspirasjon til barnehagene.

Alle barnehager må gjøre egne risikovurderinger basert på lokale forhold og tilpasset sin barnehage. Lokale forhold kan være for eksempel spesielle barnegrupper, aktiviteter, antall og størrelse på bygninger/lokaler.

Vil du prøve PBL Mentor HMS?

Har du ikke PBL Mentor HMS i din kommune/barnehage, så kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis