Den siste tiden har PBL Mentor fått flere tilbakemeldinger fra barnehager som opplever svært høy prisvekst på sine bedriftshelsetjenester. – Sammenlign tjenester og priser med alternative leverandører, oppfordrer direktør Stephan Skjelvan i PBL Mentor.

Barnehager er ett av områdene i arbeidslivet der det er lovpålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste.

Ved nyttår ble kravene til bruk av bedriftshelsetjeneste skjerpet gjennom en forskriftsendring.

Flere barnehager har nå kontaktet PBL Mentor etter at deres leverandør av bedriftshelsetjeneste har skrudd opp prisene på sine tjenester og begrunnet dette med forskriftsendringen.

Bør ikke påvirke prisene

Avdelingsleder i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Hanne Bjerke, mener det burde være helt unødvendig at de nye kravene skulle påvirke prisene i vesentlig grad.

– De nye kravene er ikke strengere enn at de i hovedsak oppfylles gjennom det vi allerede gjør. Årsrapporten og samarbeidsplanen som vi i bedriftshelsetjenesten skriver sammen med barnehagene vil være sentrale dokumenter for å dokumentere den aktiviteten som Arbeidstilsynet ønsker innsyn i. Disse dokumentene viser hva vi tilbyr, hva slags aktiviteter vi skal bistå barnehagene med, og hvordan vi samarbeider for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø i barnehagen, sier Bjerke.

Store variasjoner i markedet

Direktør Stephan Skjelvan i PBL Mentor oppfordrer barnehager til å sammenligne tjenester og priser med alternative leverandører før de aksepterer høye prisøkninger.

– Vi opplever at det i markedet er stor variasjon på prisene for bedriftshelsetjeneste. Vi merker oss også at noen aktører legger til tillegg i sine pakker som barnehagen ikke nødvendigvis har behov for. For PBL Mentor, som har landets eneste bedriftshelsetjeneste som er skreddersydd for barnehagesektoren, er det viktig å kunne gi barnehagene de tjenestene som de trenger, til en lavest mulig pris, sier Stephan Skjelvan.

I likhet med andre leverandører vil også PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste justere prisene på sine tjenester fra årsskiftet.

Men dette handler ikke om en realøkning.

– Vi justerer bare prisene i takt med konsumprisindeksen – slik at vi fortsatt kan dekke våre kostnader og utvikle tilbudene i tråd med behovene i sektoren, sier Stephan Skjelvan.

God pakke til riktig pris

Grunnpakken fra PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste inkluderer:

  • Oppstartsmøte med kartlegging.
  • Årlig samarbeidsmøte og aktivitetsplan.
  • Kort rådgivning innenfor alle arbeidsmiljøfaktorene på telefon og e-post. Gjelder daglig leder, verneombud og øvrige ansatte.
  • Nyhetsbrev en gang i måneden.
  • Verktøy for sykefraværsoppfølging.
  • Årsrapport.

Dette skal dekke de lovpålagte kravene til bruk av bedriftshelsetjeneste.

I tillegg kan barnehagen velge å kjøpe en rekke tjenester etter behov, til gunstige priser.

Husk å sjekke med oss før dere går inn på en avtale om bedriftshelsetjeneste. Du kan helt uforpliktende ta kontakt med oss dersom du ønsker et tilbud.

Ta kontakt på e-post eller så kan du ringe Jørn Anders Jørgensen.

Key account manager i PBL Mentor

Tlf: 75 55 38 43 / Mobil: 982 44 452
E-post: jorn.anders@pblmentor.no