Tolpinrud barnehage fikk i mai påvist smitte av Covid-19. I løpet av kort tid var fem ansatte smittet, men daglig leder Anne Guri Ulven Larsen beholdt roen og fikk kontroll på situasjonen.

Tolpinrud barnehage i Hønefoss fikk en litt annerledes gjenåpning enn Anne Guri Ulven Larsen hadde sett for seg. Barnehagen med fem avdelinger hadde forberedt seg godt til åpningen 20. april, og hadde fordelt seg med to kohorter per avdeling 6-10 barn og to ansatte i hver kohort. Og med en gang noen følte seg dårlig ble de sendt hjem og oppfordret til å teste seg.

– Alt fungerte veldig bra hos oss og vi hadde etablert gode smitteverntiltak både ute og inne, forteller hun.

Problemene starter

Tirsdag 5. mai begynte en av de ansatte å bli dårlig på jobb, og vedkommende ble etter hvert sendt hjem. Dagen etter ble hun testet for Covid-19, og sent torsdag kveld samme uken kom beskjeden fra kommuneoverlegen. Den ansatte var smittet. Fra det øyeblikket fikk Anne Guri de mest hektiske ukene på jobb noensinne.

Det første Anne Guri gjorde var å kontakte den ansatte som hadde fått påvist smitte. Hun ba om tillatelse til å gå ut med navnet på hvem som var smittet, noe hun fikk lov til.

– Jeg synes det var viktig å kunne si hvem det var og i hvilken kohort smitten hadde oppstått – for å skape trygghet, være tydelig i kommunikasjonen og for å unngå spekulasjoner, forklarer hun.

Informasjon viktig

Den natten ble det halvannen time søvn på sofaen. Resten gikk med til jobb for å få varslet alle ansatte og foreldre. Allerede klokken seks fredag morgen var Larsen på plass i barnehagen hvor renholderen satte i gang arbeidet med en grundig nedvask av den rammede avdelingen.

– For meg var god informasjon og kommunikasjon viktig og en stor trygghet. Jeg jobbet meg gjennom rutinene i PBL Mentor HMS. I tillegg laget jeg meg en logg over alt jeg gjorde og sørget hele tiden for å opprettholde god informasjon til foreldrene gjennom Kidplan.

Fredag ettermiddag ble det møte med alle ansatte og foreldrene som hadde barn i karantene, og helsepersonell fra kommunen rigget seg til ute i barnehagen for å gjennomføre tester. Seks barn (i kohorten) og 12 av 34 ansatte ble testet.

Samtidig endret Tolpinrud barnehage fra gult til det Larsen beskriver som «høyrødt tiltaksnivå» med blant annet følgende endringer:

 • Hver avdeling ble lukket og isolert fra hverandre.
 • Ingen ansatte fikk bevege seg utenom sin avdeling og fikk ikke lenger bruke personalinngangen, men hver avdeling sin inngang.
 • Hver avdeling fikk tildelt egne toaletter som alltid måtte vaskes etter bruk.
 • Pauser ble kun tillatt å gjennomføre på egen avdeling eller ute.
 • Matserveringen fortsatte, men ble satt utenfor dørene til hver avdeling.

– Vi brukte mye telefon og skulle vi ha en dialog måtte vi gjøre det gjennom et vindu eller ute med god avstand, forklarer Larsen.

Smitten sprer seg

Alle tiltakene til tross, det skulle vise seg å bli verre.

Lørdag kveld, ett døgn etter den omfattende testingen, kom telefonen Anne Guri Ulven Larsen ikke ville ha. Kommunelegen hadde fått bekreftet to nye smittetilfeller. Den ene var pedagogisk leder som allerede satt i karantene. Den andre jobbet i den samarbeidene kohorten. Nye åtte barn og en ansatt ble satt i karantene. Informasjonsmengden begynte å bli stor. I tillegg kom spørsmål fra media.

– Søndag var det kaos og jeg bestemte meg for at vi måtte stenge barnehagen mandag – rett og slett for å få kontroll over situasjonen, forteller Larsen.

Torsdag ettermiddag ble det bekreftet enda et nytt smittetilfelle. Plutselig hadde Tolpinrud barnehage tre kohorter på 1,5 avdeling ute av spill med fire ansatte smittet, 3 ansatte og nærmere 30 barn i karantene.

– Det ble veldig utfordrende for oss som var igjen, men jeg var fast bestemt på at det hele tiden var viktig at vi holdt åpent for de som trengte barnehageplass. Og foreldrene ga hele veien uttrykk for at de var takknemlig for at vi opprettholdt et tilbud som de også opplevde som trygt. Det var de tøffeste dagene jeg har hatt på jobb, men jeg har også lært veldig mye om å håndtere en slik situasjon, sier Larsen som fikk ytterligere én ansatt smittet før det hele roet seg i midten av mai.

Smitteutbrudd. Daglig leder i Tolpinrud barnehage, Anne Guri Ulven Larsen, måtte håndtere at hele fem ansatte ble smittet av Covid-19 i løpet av noen uker. Hun får ros for måten hun klarte å håndtere situasjonen på både av verneombud Dagny Helen Magnussen (t.v.) og HMS-rådgiver i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Katrine Skjetne. 

Stor fordel med kohorter

I ettertid ser Anne Guri Ulven Larsen at det var en stor fordel at barn og ansatte var inndelt i mindre kohorter. Det ble enklere å håndtere situasjonen når barnehagen hadde full kontroll på hvem som var rammet, hvilken avdeling de hadde vært på og hvilket uteområde de hadde brukt.

Og det viktigste hun tar med seg av erfaringer er uten tvil den gode dialogen.

– Vi informerte hele veien om utviklingen i barnehagen og vi har i ettertid fått mange gode tilbakemeldinger fra foreldrene for måten vi håndterte situasjonen på. For selv om det var en del foreldre som var skeptiske og holdt barna hjemme, har de gitt uttrykk for at de er svært fornøyd med måten vi løste smittesituasjonen på, at vi hele veien var åpen om hvem som var smittet, hvilken avdeling de tilhørte og hvordan vi hele tiden jobbet med smitteverntiltak for å forhindre spredning.

Imponert over innsatsen

HMS-rådgiver Katrine Skjetne i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste roser Anne Guri Ulven Larsen for måten barnehagen har håndtert smitten på.

– Jeg tok kontakt med Anne Guri i Tolpinrud i mai for å avtale det årlige aktivitetsplanmøtet vårt og fikk tilbakemelding om at det måtte utsettes på grunn av utbrudd av korona i barnehagen. Som første barnehage med utbrudd i mitt område, var jeg veldig spent på hvordan de hadde løst situasjonen, sier Skjetne.

Hun er imponert over hvordan Larsen beholdt roen i en situasjon med mange vanskelige og kjappe avgjørelser som måtte tas.

– Gjennomsiktighet og åpenhet viste seg å være utrolig viktig og jeg berømmer både Anne Guri og ikke minst den ansatte som først fikk påvist smitte for å komme tidlig ut og informere. Det skaper tillit og trygghet på sikt både innad i arbeidsmiljøet og ut mot foreldre og samfunnet rundt barnehagen, sier Skjetne.

Hun fikk etter hvert landet et aktivitetsplanmøte hvor smittesituasjonen ble en stor del av temaet.

– Det ble et lang, interessant og fint møte på Tolpinrud hvor også verneombud og en ansatt med HMS-ansvar deltok. De kunne også melde om at de var veldig fornøyde og stolte av styrers innsats i denne krevende perioden, og jeg er veldig glad for at denne opplevelsen også blir delt med andre barnehager. Hendelser med både positive og negative utfall bør løftes opp så alle barnehager kan lære av hverandres erfaringer, sier Katrine Skjetne.

Tolpinrud barnehages tips til andre barnehager som får påvist smitte:

 • Logg hver dag så fremt du har tid – det skjer fryktelig mye og det er fort gjort å miste kontrollen
 • Lag en oversikt over alle ansatte og barn som blir testet og med hvilket resultat
 • Deleger det du kan til andre ansatte – for det er mye å holde styr på
 • Vær obs på at alle reagerer forskjellig – viktig å gi svar på alle spørsmål som stilles
 • Vær forberedt på at avgjørelser som du tar underveis, i neste øyeblikk kan bli helt feil og må endres på
 • Informer om navn dersom foreldre og ansatte tillater det – gjør det enklere for alle med en god oversikt over hvor smitten befinner seg
 • Ha jevnlig kontakt med de som er syke
 • Ansatte i karantene som er friske, kan eventuelt kombinere karantene med hjemmekontor
 • Få sendt hjem alt av klær og utstyr i en kohort med en gang et barn eller ansatt er satt i karantene

Ønsker du hjelp med smittevern i din barnehage? 

Har du spørsmål knyttet til smittevern eller håndtering av et smitteutbrudd i barnehagen?

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har fagpersoner som kan hjelpe deg!