Nytt barnehageår med nye barn og nye kolleger kan være både spennende og krevende. Vi hjelper deg å få en god start på det nye barnehageåret.

De aller fleste barnehagene opplever høsten og vinteren som den mest krevende perioden. Mange små barn har oppstart i barnehagen på samme tid. Samtidig er det gjerne en del voksne som begynner i ny jobb eller som bytter avdeling og som skal finne sin plass og rolle sammen med nye kolleger.

PBL Mentor HMS er her for å hjelpe din barnehage. Her kommer derfor fem konkrete og enkle tips til hvordan barnehagen kan få en best mulig start på det nye barnehageåret:

1. Få mer kunnskap om hverandre

Med nye kolleger på plass er det viktig å få til et godt samarbeid og en god kommunikasjon fra begynnelsen.

– Ved etablering av nye arbeidsgrupper eller nye medarbeidere i teamet, så er mitt råd at dere går igjennom forventningene og blir enige om hvordan dere vil jobbe sammen. Fortell dine kolleger i arbeidsgruppen hva som motiverer deg og gir deg energi i hverdagen, og hva du eventuelt ikke liker så godt å gjøre. På den måten kan dere sammen kartlegge interessefeltene og fordele arbeidsoppgaver ut fra behov og interesser, sier spesialrådgiver på ledelse og arbeidsmiljø i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Hanne Kvaløsæter.

2. Prøv rullering i gruppene

Kvaløsæter har jobbet mye med psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i barnehagen og trekker frem rullering på avdelingene som et stort pluss og mener flere barnehager bør praktisere dette.

Stor- og småbarnsavdelinger har ulike rutiner og dagsrytmer. Dersom de ansatte har liten kunnskap om og forståelse for hverandres avdelinger, kan det bidra til mye frustrasjon i arbeidsmiljøet. Ved jevnlig rullering i personalgruppene vil man også kunne oppnå andre fordeler som:

  • Lære mer av hverandre
  • Øke forståelsen for hva andre gjennomgår i hverdagen
  • Større variasjon i arbeidsoppgavene
  • Bli bedre kjent med kollegene
  • Barna blir kjent med flere voksne

3. Vær obs på støy

En av de største utfordringene knyttet til nytt barnehageår er støy. Mange små barn på tilvenning fører gjerne til mer gråt og uro, som igjen kan øke støynivået i resten av barnehagen.

Dersom barnehagen har mange barn som har tilvenning samtidig, kan det være smart å dele disse opp i mindre grupper dersom kapasiteten gjør det mulig. Samtidig er det viktig at dere i tilvenningsperioden legger gode planer for fraværet til primærkontaktene.

– Tenk nøye over når du må forlate barnet i tilvenningsperioden. For å unngå at barnet blir opprørt, kan det være hensiktsmessig å være mest mulig stabil på avdelingen. Bare det å forlate barnet under måltidet for å hente noe, kan være nok til at det utløser gråt. Gråt kan også ha en smitteeffekt blant de yngste barna, påpeker Kvaløsæter.

Tenk også over hvordan du trøster et barn som gråter. Mange vil løfte barnet opp mot skuldrene. Da får du gråten rett i øret, noe som kan være skadelig for hørselen. Sett barnet på fanget når du trøster det, så unngår du gråt rett mot øret.

– Når det er sagt, så er det også viktig å melde behov til dine kollegaer om å få ta en pause. Ikke bare for din egen del, men også for barnet sin del som kan trenge en pause fra deg, sier Kvaløsæter.

4. Få gode rutiner på hygiene

God hygiene er viktig hele året, men det er spesielt viktig å få satt gode rutiner allerede ved oppstart av nytt barnehageår, samt sikre at informasjon om rutinene også blir formidlet til foreldrene.

– Hygiene er noe barnehagene har drillet mye på de siste årene med koronasituasjonen, og flere av de gode tiltakene tar vi med oss videre, sier Kvaløsæter og legger til:

– Forkjølelse, halsbetennelse og ørebetennelse er nesten dobbelt så vanlig hos barnehagebarn, sammenliknet med barn som ikke går i barnehage. Mage- og tarminfeksjoner er opp til tre ganger så vanlig hos barn i barnehage, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

Det er med andre ord stor smittefare i barnehagen. Noe som også kan ramme de voksne.

Kvaløsæter minner barnehagen om å ha klare retningslinjer for når barnet skal holdes hjemme og etabler gode rutiner for hygiene i barnehagen.

5. Delta på HMS-KURS

Få en god start på barnehageåret, og send daglig leder og verneombud på HMS-kurs.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at verneombud, ledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg har tilstrekkelig opplæring innenfor arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid.

– I høst og vinter reiser PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste land og strand og holder HMS grunnkurs for barnehager som har PBL Mentor HMS. Kurset gir deg nødvendig kunnskap om systematisk HMS-arbeid, og skal gi deg forståelse for hvilken positiv effekt et godt HMS-arbeid basert på bred medvirkning har på arbeidsmiljøet, sier Kvaløsæter

I løpet av kurset skal du settes i stand til å identifisere de viktigste faktorene i arbeidsmiljøet, for å kunne redusere og forebygge ulykker og skader, og til å identifisere hvilke faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Les mer om kurset og se hvilke steder vi reiser til!