De aller fleste steder er det nå full barnehagedekning. Dette gir foreldre større frihet til å velge hvilken barnehage som passer deres barn best. For at foreldre skal kunne gjøre en god vurdering er det nyttig å vite mest mulig om de ulike barnehagene.

Ansatte i barnehagen jobber hver dag for å skape en god barnehage med høy kvalitet for barna. Barnehagens viktigste oppgave er å ivareta barns behov for omsorg og lek, samt fremme danning, læring, vennskap, fellesskap, kommunikasjon og språk.

Mange steder er det et stort mangfold av barnehager å velge i. Dette er bra – mest av alt for barna og familiene deres.

Men skal foreldre ha et best mulig grunnlag for å velge den barnehagen som best møter deres behov, er det viktig for barnehagen å være synlig og ha god informasjon tilgjengelig for foreldrene. Så hvordan skal du sørge for at foreldre har god og riktig informasjon til å kunne velge akkurat din barnehage?

1.Fortell om det unike

Ta frem penn og papir og noter ned alt som er unikt med din barnehage, hva du er stolt av og hvilke verdier du tilbyr foreldrene. Tilbyr du for eksempel varm mat, pedagogiske retninger, temabarnehage eller teknologiske verktøy? Kanskje du setter søkelys på bærekraft, innovasjon og nyskaping, eller jobber med rammeplanen på en unik måte?

Formuler et budskap og noen punkter du kan bruke i informasjon og dialog med foreldre.

2.Velg gode kanaler

Når budskapet er spisset, er neste steg å undersøke hvilke kanaler du skal bruke for å kommunisere med foreldrene. Vet du hvilke kanaler de er på?

En god start vil være å ha en oppdatert og oversiktlig nettside hvor foreldre finner all viktig informasjon om barnehagen, med gode menyer og knapper. Knapper som gjerne får foreldrene til å gjennomføre en handling, som å laste ned dokumenter, se en film om barnehagen, melde seg på åpen dag, et nyhetsbrev eller søker opptaksplass. Spør gjerne PBL Mentor om råd til nettside. Vi kan hjelpe barnehager med å presentere seg selv med en moderne og tydelig nettside.

Når nettsiden er oppdatert, er sosiale media en fin kanal å vurdere om barnehagen skal være på. Mange opplever god effekt av å bruke for eksempel Facebook og Instagram, hvor du kan legge ut poster om aktiviteter dere gjør i barnehagen og annen informasjon. Husk at når det gjelder bilder av barn, må man være varsom, og innhente samtykke om bildebruk. Det enkleste er å ta bilder av aktiviteten, uten at barn kan gjenkjennes på bildet. Enten ved at de har ryggen til fotografen eller at man på annen måte ikke får med ansikt.

Er det andre kanaler barnehagen skal være synlig på? Her kan du også vurdere om dere skal delta på arrangementer i lokalsamfunnet, legge flyers i postkassene i nærmiljøet, invitere media til å skrive saker om barnehagen, for eksempel i forbindelse med et spennende prosjekt eller en artig aktivitet? Mulighetene er mange, og vårt beste råd er å prioritere noen få kanaler og bli god på dem.

3.Tenk på omdømmet

Alt du gjør og sier kan påvirke omdømmet til barnehagen positivt eller negativt. Det kan være en god idé å tenke over hvordan barnehagen skal bygge et godt omdømme i lokalsamfunnet. Hva vil du at foreldre og andre skal assosiere barnehagen med? Og hva gjør du om det oppstår en krisesituasjon?

Har du PBL mentor HMS? Der kan barnehagen lage egen beredskapsplan med beredskapskort for å håndtere krisesituasjoner.

4.Kommuniser med foreldre

Mange av de viktigste informasjonsutvekslingene skjer i samtalen med foreldrene. Gjennom gode rutiner for kommunikasjon vil barnehagen både gi foreldre et bedre innblikk i hvordan barnet har det i barnehagen, og barnehagen vil også enklere fange opp ønsker og behov fra familiene. Om foreldre er fornøyde, vil de spre det glade budskap til andre foreldre, som igjen sprer gode ord om barnehagen. Hvilke rutiner og tiltak har du for å sørge for god kommunikasjon med foreldrene som har valgt å være i din barnehage?

Les også om Engmark barnehage som har kommet mye nærmere foreldrene etter de tok i bruk PBL Mentor Kidplan.

5.Levér god kvalitet – hver dag

Vi nevnte det innledningsvis, men gjentar det gjerne. Det kan være mange god råd å navigere etter på veien til synlighet, men det viktigste du kan gjøre er å levere god kvalitet i barnehagen hver dag. Foreldre kjenner sine barn, og deres opplevelse av kvalitet og trygghet i barnehagen vil avgjøre om de ønsker å levere barnet sitt i din barnehage og anbefale din barnehage for andre småbarnsforeldre. Så fortsett den gode jobben du gjør!

Trenger du noen råd for å synliggjøre din barnehage, ta kontakt med PBL Mentor så hjelper vi deg gjerne.