Det kan være utfordrende å sette ord på hvordan man jobber med internkontroll i barnehage og skole. PBL Mentor HMS har nå publisert to nye rutinemaler som gjør det enklere for deg å holde oversikt.

− Med de to nye rutinemalene håper vi dere enkelt kan vise til hvordan dere jobber med internkontrollkravene, og i tillegg vise hvor dere har lagret dokumentasjon om internkontroll i PBL Mentor HMS, sier rådgiver i PBL Mentor HMS, Kjersti Flasnes.

Hun forteller hva de to nye rutinemalene for internkontroll inneholder:

1) Internkontroll i PBL Mentor HMS

Denne rutinemalen beskriver blant annet arbeidet med internkontroll innenfor risikovurderinger, avvik, tiltak og rutiner. I denne malen kan dere legge til hvor dere har nedfelt barnehagens mål, organiseringer og opplæring, samt hvordan dere jobber med medvirkning i PBL Mentor HMS. Rutinemalen viser også hvor dere har oversikt over lovverk som er av viktighet for internkontrollarbeidet.

Les også: Internkontrollkrav kan være en smal sak

2) Oversikt internkontroll i barnehageloven

Denne rutinemalen viser til deres jobb med internkontroll i henhold til barnehageloven, fordelt på de ulike kapitlene. Her vil dere også kunne legge inn dokumentasjon som er tilknyttet barnehageloven, men som ikke ligger i PBL Mentor HMS, for eksempel årsplan, vedtekter osv.

− For å kunne ta de nye rutinemalene i bruk, må dere overføre dem fra malbiblioteket. Deretter kan rutinene tilpasses deres jobb med internkontroll, avslutter Flasnes.

Vil du vite mer om hvordan din barnehage kan drive systematisk internkontrollarbeid i PBL Mentor HMS? Meld deg på kurs i april!