Når barna får være med på å bestemme hvilke bilder som skal deles, kan det bli bedre samtaler i hjemmet.

PBL Mentor Kidplan er en hjemmesideløsning, en kommunikasjonsplattform og et arbeidsverktøy for barnehagen. Sommeren kan være en fin anledning til å se på hvordan man bruker verktøyet.

I rammeplan for barnehagen står det blant annet: «Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.»

Mange barnehager er glad i å laste opp bilder i PBL Mentor Kidplan for å dokumentere det som skjer i barnehagen, noe som er helt topp. Når barnehagene laster opp bilder og lager nye album, bidrar dette til å vise foreldrene barnehagehverdagen og barnas læringsmiljø i barnehagen.

Flere album med færre bilder

For å gjøre det enklere for foreldrene å finne frem, kan det være lurt å ha flere album med færre bilder i hvert album. I tillegg gjør gode navn på albumene det enklere å navigere til de riktige bildene.

Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet i form av bilder kan gi foreldre informasjon om hva barnet opplever, lærer og gjør i barnehagen. Og gjennom å se på bilder sammen med foreldre, kan barna få hjelp til å nyttiggjøre seg kunnskapen og inntrykkene de har fått av for eksempel en tur, samlingsstund eller aktivitet.

La barna ta del i bruken av verktøyet

Videre i rammeplan står det at personalet skal utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna. La gjerne barna være med på å ta bilder og velge bildene som skal ligge i albumet. På den måten får barna også eierskap til det som legges ut.

Bilder bidrar til den gode samtalen

Albumene barnehagen lager kan være fine å se på sammen med familien når barna er kommet hjem fra barnehagen. Bildene kan brukes i samtale om dagen i barnehagen mellom foreldre og barnet.

Når foreldre spør barna om hva de har gjort i barnehagen, opplever de ofte at de svarer «jeg husker ikke» eller «jeg vet ikke». Når barna har vært med og plukket ut bilder, har de ofte et bedre grunnlag for å svare på spørsmål og ha en samtale om det man ser på bildet.

Vil du prøve PBL Mentor Kidplan?

Har du ikke PBL Mentor Kidplan i din barnehage, så kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis