Høst og vinter er tiden for omgangssyke med det innpåslitne og svært smittsomme Noroviruset. I tillegg er influensasesongen rett rundt hjørnet og ifølge FHI vil denne ramme ekstra hardt etter et 2020-2021 med minimal smittespredning grunnet pandemien. Det merkes godt på sykefraværet i barnehagene.

Ikke før det verste stresset rundt koronapandemien har lagt seg, har smitten begynt å spre seg for de mer sesongbaserte sykdommene som norovirus og influensa, i tillegg til den vanlige høstforkjølelsen som rammer nå. Dette merker mange barnehager ekstra godt om dagen. Sykefraværet er økende over hele landet og smitteutbrudd kan i enkelte barnehager slå ut hele avdelinger.

– Selv om vi generelt har blitt mye flinkere på håndhygiene må vi terpe på dette igjen. Fortsett med de gode rutinene for håndvask blant barn og voksne, sier HMS-rådgiver og sykepleier Hanne Bjerke i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

Frykter mer influensa i år

Influensasesongen kan bli ekstra ille denne vinteren ettersom det ikke var noen smitte i Norge sist vinter under nedstengingen. Ifølge FHI vil man i en normal sesong regne med at rundt 900 dør og 5000 legges inn på sykehus som følge av sesonginfluensa. I fjor vinter ble det registrert så få som 11 influensatilfeller i Norge. Ingen av disse hadde blitt smittet her i landet, skriver NRK.

Med så lav smitte er også immuniteten lavere i befolkningen og det er større sjanse for at flere blir smittet av influensa i år enn normalt.

Les også: Derfor bør du vaksinere deg mot influensaviruset
En annen slitsom sykdomsvariant er noroviruset – en magetarminfeksjon som er svært smittsom. Så lite som 10-100 viruspartikler er tilstrekkelig til å forårsake et sykdomsutbrudd som i verste fall kan sette ut store grupper eller hele avdelinger i barnehagen.  Vanlige symptomer er kvalme, oppkast, magesmerter og diaré.

Forhindre smitte

Barnehagebarn er generelt mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Ifølge Folkehelseinstituttet forekommer forkjølelse nesten dobbelt så ofte hos yngre barnehagebarn sammenlignet med barn som ikke går i barnehage. Mage/tarm-infeksjoner er opptil tre ganger så vanlig blant barnehagebarn.

– I barnehagen spres smitte hovedsakelig gjennom direkte og indirekte kontaktsmitte, og antakelig i mindre grad gjennom dråpesmitte. Selv om en viss smittespredning synes uunngåelig på grunn av barns generelle atferd, kan du med noen grep begrense spredningen av smittsomme sykdommer i barnehagen, sier Hanne Bjerke.

Mange tror at alkoholbasert hånddesinfeksjon tar knekken på Noroviruset, men ifølge Folkehelseinstituttet har dette svært begrenset effekt.

– Det aller viktigste du kan gjøre for å forhindre smitte er god håndhygiene og da er det såpe og vann som gjelder. Ved å vaske hendene i såpe og vann reduseres ikke bare risikoen for at du blir smittet, men beskytter mot videre spredning av viruset, påpeker HMS Rådgiver Hanne Bjerke.

Hvordan bli kvitt viruset?

Virus kan overleve i lang tid på overflater som for eksempel dørhåndtak. Det kan derfor være svært vanskelig å bli kvitt Noroviruset når det først bryter ut. En skikkelig rundvask av barnehagen kan derfor være nødvendig hvis utbruddet først har oppstått, og for å redusere smitten i å spre seg videre.

Les også: Når skal syke barn holdes hjemme?

Det finnes ingen spesifikk behandling mot norovirusinfeksjon, men du kan lindre symptomer og forebygge komplikasjoner med god pleie og rikelig med drikke. De som allerede er syke, er mest smittsomme mens de har oppkast og diaré. Men de er også smittsomme i en kort periode før symptomstart og et par dager etter tilfrisking.

– Derfor opererer myndighetene med en klar anbefaling om at barn med oppkast eller diaré ikke skal vende tilbake til barnehagen før det har gått to døgn etter at de er symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn, sier sykepleieren i PBL Bedriftshelsetjeneste og oppfordrer barnehagene til å synliggjøre godt hvor viktig 48-timersregelen er.

Les også: Når skal barnet holdes hjemme fra barnehagen?

– Barn som til vanlig har en tendens til løs avføring trenger ikke holdes borte fra barnehagen. Det må være foreldrene som avgjør om barnet har en unormal diarétilstand, sier hun.

Mange foreldre kan oppleve denne regelen som streng og vanskelig å håndtere i en hektisk hverdag, men dersom barnet kommer for tidlig tilbake, risikerer barnehagen mange uheldige konsekvenser som:

  • Ond sirkel – hyppigere syke barn-foreldrene må være enda oftere hjemme
  • Lav bemanning
  • Redusert kvalitet på barnas tilbud
  • Avdelinger kan bli stengt

Ta gjerne kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste dersom din barnehage ønsker bistand.