Både luft, lyd og lys er viktige faktorer for et godt inneklima og også et område som tilsynsmyndighetene er opptatt av å måle. PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste kan hjelpe barnehagene med et bedre inneklima. 

Inneklima er viktig for vår helse, trivsel og produktivitet. Et dårlig inneklima kan bidra til sykdom og plager hos mange mennesker. Personer med astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer er spesielt sårbare, men også friske personer kan få betydelige helseplager ved å oppholde seg over tid i bygg med dårlig inneklima. Vanligst er plager som gjentagende luftveisinfeksjoner, hodepine, unormal tretthet, tørr hud, tørre og såre slimhinner i øyne nese og hals, nedsatt konsentrasjon og arbeidsevne.

Tilsyn

Når det gjennomføres tilsyn med barnehagene er både luft, lys og lyd noe som ofte kontrollertes og som barnehagene kan få avviksmelding på. Vi i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste kan kontrollere og måle verdiene for både luft, lys og lyd i barnehagen og ut fra disse kartleggingen gi råd knyttet til eventuelle fremtidige tilsyn i barnehagen. Har barnehagen allerede hatt tilsyn, kan vi bistå barnehagen med å iverksette tiltak for å lukke et eventuelt avvik.

Så hvordan måler vi inneklimaet i barnehagen?

Luft

Ved luftkvalitetsmålinger måler vi CO2-nivået i rommene i løpet av dagen, og helst over flere dager. CO2 finnes i luften vi puster ut, så nivået i lufta vil øke, jo flere personer som oppholder seg i rommet. Resultatet forteller oss om ventilasjonsanlegget klarer å skifte ut lufta ofte nok slik at vi har frisk og ren luft å puste inn. Samtidig med CO2-målingene måles også temperaturen i rommet. Denne påvirker hvordan vi oppfatter lufta. Ved høye innetemperaturer kjennes lufte tyngre og tettere ut enn den faktisk er.

Lyd

Når det måles lyd i inneklimasammenheng er det etterklangsmålinger som gjennomføres. Etterklangstid er tall som sier noe om akustikken i rommet. Altså hvor lenge lyden blir i rommet før den forsvinner. Rom med lang etterklangstid er kjent ved «har lyd» og er slitsomme å være i over tid. Rom med lang etterklangstid gjør det vanskelig å høre hva andre sier.  Vi anbefaler barnehagen jevnlig å kartlegge etterklangstiden.

Lys

Den elektriske belysningen i barnehagen kan kontrolleres ved bruk at et luxmeter. Det måler hvor mye lys som faller på en flate. Belysningen i barnehagen må være tilpasset den aktiviteten man skal gjøre. Det vil si at du trenger mer lys når du skal tegne, perle og lese, enn når du skal bygge med store klosser på gulvet. Belysningen på stellerom, toaletter og i garderober er ofte dårlig i barnehager. Men godt lys er like viktig her, som på lekerommet. Tilgang på dagslys er viktig for døgnrytmen vår og motvirker tretthet.

Krav om dokumentasjon

Barnehagen skal kunne legge frem dokumentasjon på inneklimaet i barnehagen. Miljørettet helsevern stiller ofte krav om dette når de kommer på tilsyn.  Dersom barnehagen ikke har gjennomført kartlegginger av inneklimaet tidligere, så kan du kontakte bedriftshelsetjenesten for bistand til dette. De har nødvendig måleutstyr og kompetanse til å gjennomføre målingene, og gir gode råd ved behov for forbedring.

Har du spørsmål til målinger av lyd, lys og luft i din barnehage eller ønsker du å vite mer om hvordan PBL Mentor Bedriftshesetjeneste kan bistå din barnehage?
Ta kontakt med oss!