Trenger barnehagen drahjelp for å komme i gang med PBL Mentor HMS, eller ser du at dere ikke får fullt utnyttet ditt nye HMS-verktøy. PBL Bedriftshelsetjeneste hjelper deg gjerne i gang.

God HMS er en viktig bærebjelke, for å få alle aktiviteter som skjer i løpet av barnehagedagen til å gjennomføres trygt og med god kvalitet. Det er en utfordring å følge opp på et fornuftig og systematisk måte, i tråd med lovverk og dokumentasjonssystemet.

PBL Bedriftshelsetjeneste kan hjelpe deg i gang med PBL Mentor HMS.

– Barnehagene jobber mye og bra både med fysisk, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, uten at de tenker over at det er en del av HMS-arbeidet. Det barnehagene kan bli flinkere på, er å dokumentere det daglige HMS-arbeidet. I PBL Mentor HMS er det nesten umulig ikke å dokumentere om du bruker verktøyet riktig, sier HMS-rådgiver i PBL Bedriftshelsetjeneste, Lise Marie Grøttland Brox.

Vanskelig å komme i gang

Hun og alle andre rådgivere i PBL Bedriftshelsetjenesten kjenner PBL Mentor HMS og kan hjelpe deg med å komme i gang og få etablert gode rutiner for HMS-arbeidet.

– Vår erfaring er at barnehagene ofte synes det er vanskelig å komme i gang, men når de først har tatt i bruk PBL Mentor HMS og fått rutinene på plass, så kan de ikke klare seg uten.

PBL Bedriftshelsetjeneste skreddersyr opplæringen etter din barnehages behov og kan hjelpe både dere som;

  • Trenger hjelp til å komme i gang.
  • Har begynt å bruke systemet – og nå ønsker å få mest mulig ut av det

– Vi starter opplæringen på det nivået barnehagen din er. Sammen skal vi lage en god plattform for HMS- arbeidet som barnehagen skal bygge videre på, sier HMS-rådgiveren i PBL Bedriftshelsetjeneste.

Starthjelp

PBL Bedriftshelsetjeneste har vært ute i mange barnehager og holdt kurs i PBL Mentor HMS. Brox ser at det for mange er en stor fordel å få starthjelp.

– De fleste barnehager vi har vært i har all dokumentasjon i papir. Når de bytter til PBL Mentor HMS får de ofte en god og svært nødvendig revisjonsprosess på kjøpet. Vi har god erfaring med å veilede ledere, HMS-ansvarlige, verneombud og hele personalgruppen på de forskjellige tema, sier hun.

De viktigste områdene bedriftshelsetjenesten går igjennom er:

  • Rutinebeskrivelser
  • Sjekklister
  • Avviksmelding
  • Avvikshåndtering
  • Risikoanalyser, årshjul og HMS-kalender

– Det er også fint å gjennomgå hvordan de ulike HMS dokumentene kommuniserer med hverandre i systemet.

Skreddersydd opplæring

Før PBL Bedriftshelsetjeneste avtaler opplæring med barnehagene går de igjennom hvor langt barnehagen er kommet i prosessen. Hvem av de ansatte er brukere, hvilke deler av programmet er tatt i bruk, og har barnehagen spesielle utfordringer?

– Vi vurderer hvor langt de er kommet og gir råd om hvordan de kan bruke PBL Bedriftshelsetjeneste for å komme videre. Noen trenger tre timer og andre barnehager velger å sette av en hel planleggingsdag. Dette er helt opp til barnehagen, forteller Brox.

Fordeler med PBL Mentor HMS

PBL Mentor HMS ivaretar arbeidsmiljølovverkets krav til medvirkning for alle ansatte. For at barnehagen skal lykkes med HMS-arbeidet er det en forutsetning at alle har tilgang til systemet.

PBL Mentor HMS kan lastes ned til telefonen. Derfor er det et lett tilgjengelig system som blir anvendelig i en aktiv og uforutsigbar hverdag.

En annen stor fordel med PBL Mentor HMS er at alt HMS-arbeidet som i dag gjøres, blir lagret digitalt og ikke lagt i en perm. Hvert avvik blir dokumentert, og er lett å finne frem igjen ved behov.

– Vi får stadig tilbakemeldinger fra barnehager som har hatt tilsyn, at tilsynsmyndigheten er imponert over hvor bra PBL Mentor HMS fungerer som dokumentasjon. Det er lett og oversiktlig å se at HMS-arbeidet blir utført i henhold til kravene.


HMS-rådgiver Lise Marie Grøttland Brox har bistått flere barnehager med å komme i gang med PBL Mentor HMS.

Ønsker du hjelp til å komme i gang med PBL Mentor HMS? Ta kontakt med PBL Bedriftshelsetjeneste på bht@pbl.no eller telefon 75 55 73 00

Ønsker du webinar eller andre brukerkurs? Se kursoversikten.

Vil du prøve PBL Mentor HMS?

Har du ikke PBL Mentor HMS i din barnehage, så kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis