Et godt arbeidsmiljø i barnehagen er viktig for at ansatte skal trives og bli motivert til å gjøre en god jobb. Et godt arbeidsmiljø blant de ansatte har også mye å si for barna som går i barnehagen.

Hver arbeidsplass har sitt unike arbeidsmiljø, og det vil derfor være forskjellig hvordan det oppleves og hvordan man tilnærmer seg utvikling av et arbeidsmiljø.

Jobb med gode rutiner og sjekklister

Hvordan er det i din barnehage? Har dere gode rutiner som bidrar til at det legges til rette for et helsefremmende, meningsfullt og fullt forsvarlig arbeidsmiljø? Hva med rutiner som kan hjelpe til med forebygging av uønskete handlinger?

Det er ikke alltid like enkelt å vite hvilke rutiner man skal etablere. Verktøyet PBL Mentor HMS har maler for rutiner og sjekklister som er tilpasset barnehagen. Rutinene og sjekklistene kan også enkelt tilpasses behovene i akkurat din barnehage. Da blir de ofte mer meningsfulle å jobbe med.

Samarbeid med en bedriftshelsetjeneste som er spesialister på barnehagesektoren.

I tillegg til å få på plass gode rutiner og sjekklister, kan det være hensiktsmessig å få hjelp og veiledning til å gjøre gode kartlegginger og risikovurderinger av arbeidsmiljøet, samt å se på tiltak og handlingsplan i etterkant. PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste er spesialisert på barnehagebransjen, og har god kjennskap til hvor skoen trykker. Våre HMS-rådgivere vet hvilke tiltak som kan være aktuelle for at du og dine kolleger skal få de beste dagene på jobb.

Et godt arbeidsmiljø er en viktig forutsetning for gode dager på jobb. Dette vil også gi positive ringvirkninger for barna i barnehagen, som opplever gode dager med positive og fornøyde voksne.

Kontakt oss og kom i gang i dag

Ønsker du hjelp til å komme i gang eller ønsker du mer informasjon om hvordan PBL Mentor kan hjelpe? Ta kontakt med oss i dag eller prøv systemet gratis!