PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste kan være en faglig støttespiller for barnehager som står i byggesaker, enten det gjelder renovering, ombygging eller nye bygg.  

For å få et innblikk i den verdifulle støtten bedriftshelsetjenesten tilbyr, har vi tatt en prat med daglige ledere fra tre barnehager hvor bedriftshelsetjenesten har bidratt i byggeprosesser.

Trollskogen barnehage i Alver har nylig revet en brakke, og barnehagen skal nå i gang med å bygge et nytt bygg for friluftsavdelingen, med godkjent leke- og oppholdsareal.

− Dette gjør vi av flere grunner. Med stadig vekst i nærområdet og lang venteliste for nye barn, var det nødvendig å opprettholde våre fem avdelinger for å kunne tilby plass til søkere. Men mest gjør vi det for å bedre kvaliteten for både barna og ansatte på avdelingen, og gi dem mulighet til å oppholde seg der større deler av dagen, sier daglig leder i Trollskogen barnehage, Vera Søpstad.

Hun forteller at PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har vært involvert i byggesaken fra de første planene og idéene hos barnehagen oppstod, til spaden ble satt i jorden.

− Vi har årlige samarbeidsmøter med bedriftshelsetjenesten der det har vært naturlig å drøfte byggingen. Både med tanke på at brakken ikke var tilstrekkelig god nok for opphold over lengre tid for hele avdelingen, men også med tanke på gevinsten et nytt bygg ville gi barn og ansatte, sier hun.


Dalig leder i Trollskogen barnehage, Vera Søpstad, kan fortelle at byggeprosessen i barnehagen er godt i gang.

Bistår i byggesøknad

Da planene ble en realitet, bistod bedriftshelsetjenesten med råd og innspill via telefon, e-post og Teams-møter.

− Som daglig leder i barnehage er jeg ikke ekspert på byggesaker, og jeg er avhengig av fagfolk for å sikre at vi bygger i henhold til både byggelovgivning og barnehageloven. Her har bedriftshelsetjenesten vært til stor hjelp, sier Søpstad.

Da hun mottok tegninger fra byggmester, tok hun kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste for å få innspill og konkrete tips til forbedring på tegningen. For eksempel fikk hun tips om etterklang, luftemuligheter, lysinnslipp og lysregulering i barnehagen.

Søpstad hadde også et møte med yrkeshygiene-gruppen til PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, der de sammen gikk gjennom faktorer som barnehagen måtte tenke på. Dette synes hun var til stor hjelp.

− Når barnehagen står i en byggesak, innebærer det mange prosesser og søknader til andre instanser. Arbeidstilsynet krever blant annet at vi skal kunne dokumentere at bedriftshelsetjenesten har bistått under planleggingsfasen i byggeprosessen. I etterkant av byggemøtet med bedriftshelsetjenesten, fikk vi tilsendt en signert bekreftelse på at de har bistått i søkeprosessen. Dette er en fordel for at ikke søkeprosessen skal stoppe unødvendig opp for oss, sier hun.

Trollskogen barnehage er allerede godt i gang med byggeprosessen. Kontrakten med entreprenøren er skrevet under, brakken er revet og de har fått tillatelse fra kommunen til å etablere nytt tilbygg. Det som nå står for tur, er å grave nye kloakkrør.

− Mitt råd er å ta tidlig kontakt med bedriftshelsetjenesten så snart man har byggeplaner. Da får man hjelp til å vurdere tenkte løsninger slik at lover og regler blir ivaretatt. Men også praktiske og gode løsninger som er til det beste for barn og ansatte, sier Søpstad og avslutter:

− Det er ikke bare de fysiske faktorene som bedriftshelsetjenesten bistår med i byggesaker. Men også hygiene, lure løsninger og lignende. Jeg opplevde også at det var lett og ta kontakt og få svar. De er «på ballen» og behjelpelige.

Ønsker din barnehage bistand i byggesaker? Ta kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

Veiledning og støtte

Bingen barnehage i Øvre Eiker sendte for en tid tilbake byggesøknad til Arbeidstilsynet om tillatelse til å bygge ut barnehagen. Da de mottok et brev fra Arbeidstilsynet med krav om endringer, tok de en telefon til Bedriftshelsetjenesten.

− Barnehagen vår ligger i bygget til et grendehus, og nå skal vi sammen med utleier bygge ut på eksisterende hus for å tilpasse oss krav og reguleringer fra Arbeidstilsynet for å sikre en trygg og funksjonell barnehage, sier daglig leder i Bingen barnehage, Maritza Eriksson.


Daglig leder i Bingen barnehage, Maritza Eriksson, synes det var godt å få hjelp av Bedriftshelsetjenesten i byggesaken.

I denne prosessen har PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste spilt en avgjørende rolle i å veilede og støtte dem gjennom byggeprosessen.

− For å sikre at jeg forstod og overholdt alle kravene som kom i brevet fra Arbeidstilsynet, koblet vi raskt på bedriftshelsetjenesten. Gjennom bedriftshelsetjenesten fikk vi tilgang til kompetanse og veiledning som gjorde det lettere å tolke og imøtekomme kravene fra myndighetene, sier hun.

Bedriftshelsetjenesten bidro ikke bare til å tolke og navigere gjennom kravene, men var også involvert i selve planleggingsprosessen.

− Bedriftshelsetjenesten møtte meg og et styremedlem i grendehuset til et digitalt møte, og der gikk vi gjennom endringene vi måtte gjøre for at utbyggingen skulle bli godkjent. Vi jobbet med arbeidstegningen og sørget for at alle viktige elementer som er lovpålagt kom med på tegningen. De hjalp oss også å se løsninger, som å flytte om for å få plass til garderober, ta vekk vegger for å få større plass og flytte ventilasjonsanlegg inn på eget teknisk rom. Og de kom med gode forslag som rigger barnehagen for fremtiden; Løsninger som er hensiktsmessige, fremtidsrettet og som gir oss et bygg som kan brukes i lang tid fremover og ivaretar både barnas og de ansattes behov, sier hun.

I tillegg til å være en ressurs i planleggingsfasen, var PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste også tilgjengelig for å svare på spørsmål og gi råd underveis i prosessen.

− Det er jo veldig mange instanser å forholde seg til i byggesaker, og det er ikke en enkel bransje å navigere i. Så det var veldig godt å få hjelp av bedriftshelsetjenesten, som kunne hjelpe oss å sortere hva vi trengte å gjøre for å oppfylle kravene fra myndighetene. Deres kunnskap og erfaring innenfor helse og sikkerhet var en verdifull støtte for barnehagens ledelse og styret i grendehuset, sier hun fornøyd og oppfordrer andre barnehager som står i en byggeprosess å bruke PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

I dag venter Bingen barnehage på godkjenning for å starte prosessen med tilbygget, og ser frem til å komme på jobb i en oppdatert og bedre barnehage.

Dra nytte av ekspertise

Varingskollen barnehage i Nittedal kommune har nylig startet en prosess for å modernisere kjøkkenet. Selv om barnehagen ikke er pålagt å søke godkjenning fra Arbeidstilsynet for denne type endringer, har de likevel valgt å dra nytte av ekspertisen til PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

− Det gamle og slitte kjøkkenet vårt har tjent barnehagen i hele 20 år, og nå trenger det en oppgradering, sier daglig leder i Varingskollen barnehage, Jorunn Indrevik.

Hun forklarer at målet til barnehagen er å etablere et hygienisk kjøkken, som også kan brukes pedagogisk, med en dedikert kokk som kan lage mat sammen med barna.

− I dag kjøper barnehagen inn varmmat fra en ekstern leverandør, men målet er å bringe matlagingen inn i barnehagen. Vi har behov for et kjøkken som er praktisk og effektivt, men som også er et godt og trygt sted for en ansatt som skal jobbe på kjøkkenet, sier hun.

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har vært til stor hjelp for barnehagen i denne prosessen. De har bistått med å gå gjennom tegninger av kjøkkenet og stilt viktige spørsmål om hvem som har vært involvert i prosessen, for eksempel om tillitsvalgte har vært inkludert.

− De utfordret oss til å tenke nytt og kreativt, og å bevege oss bort fra gamle vaner. Vi hadde hengt oss litt for mye opp i det som er på det gamle kjøkkenet når det gjelder innredning og plassering, erkjenner Indrevik.

Barnehagen ønsket å bruke Bedriftshelsetjenesten for å sikre at de tar gode valg og gjør ting riktig gjennom hele prosessen.

− Vi er fortsatt i en prosess med å tegne kjøkkenet etter tilbakemeldinger og hjelp fra bedriftshelsetjenesten. Og så må vi velge leverandør av kjøkken, før vi kan starte oppgraderingen. Men vi gleder oss til å slippe barna løs på det nye kjøkkenet, avslutter Indrevik.

 

Hvorfor bruke PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste i byggesaker?

Hvis barnehagen har en byggesak som kommer inn under plikten til å innhente Arbeidstilsynets forhåndssamtykke i henhold til Arbeidsmiljølovens § 18-9, er det et krav til at bedriftshelsetjenesten skal involveres i planleggingsarbeidet.

− Bedriftshelsetjenesten bør komme inn så tidlig som mulig i byggeprosessen, før tegninger er ferdig utformet. Når barnehagen lar Bedriftshelsetjenesten bistå på tegnestadiet, kan de faglige rådene virkelig komme til nytte, og bidra til forbedringer som gir gode resultater, sier HMS-rådgiver i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Lise Grøttland Brox, og legger til:

− Uavhengig om en byggesak er søknadspliktig til Arbeidstilsynet eller ikke, vil bedriftshelsetjenesten kunne involveres for å sikre at et sett av kriterier blir med i utformingsprosessen, slik at resultatet blir til det beste for barnehagedriften

I byggesaker er Bedriftshelsetjenestens bidrag å sørge for at barnehagen har tenkt på alt som er vesentlig for et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

− Vi gir råd opp mot kravene til utforming av arbeidsplassen, sørger for at medvirkning er ivaretatt, og at helheten er gjennomtenkt. Dette omfatter blant annet etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser; Jfr. Forskrift om organisering, medvirkning og ledelse §13-2, sier Brox.

Når Bedriftshelsetjenesten har gått igjennom de ulike kriteriene som skal vurderes i et trygt og sikkert arbeidsmiljø, kan vi skrive under på at vi har medvirket.

− Ta gjerne kontakt om du har spørsmål og trenger råd om en byggesak i din barnehage, oppfordrer Brox.

Ta kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.