Og lurer du på om PBL Mentor HMS ivaretar dette? Det korte svaret er ja. Under skal vi vise litt mer om hvordan dette er ivaretatt.

I PBL Mentor HMS har vi allerede et område som heter Beredskapsplan. Dette ble etablert i forbindelse med veileder for alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner fra Udir og politiet.

Det samme begrepet «Beredskapsplan» er nå blitt benyttet i forbindelse med trafikklysmodellen under koronapandemien. Dette fordi barnehagene og skolene raskt skal kunne endre smitteverntiltak og organisering av barn/elever og ansatte. Dette må kartlegges og planlegges i forkant for å bli mest mulig forberedt dersom trafikklysene skulle endre seg.

Dokumenter i PBL Mentor HMS

Dokumentasjonen som skal sørge for at dere ivaretar dette finnes i malbiblioteket i PBL Mentor HMS. Dokumentasjon som angår koronapandemien ligger blant annet under HMS-området «Hygiene og smittevern». Rutinene og sjekklistene må tilpasses den enkelte barnehage og skole, slik at de raskt kan iverksettes dersom det blir endring i smittevernnivå.

Udir har laget en liste over hva du må ha på plass i barnehagen. Dette ivaretas i PBL Mentor HMS.

Se webinar

Vil du vite mer? Se webinar om dokumentasjon i PBL Mentor HMS etter trafikklys-nivåene i smittevernveilederen.

Vil du prøve PBL Mentor HMS?

Har du ikke PBL Mentor HMS i din barnehage, kommune eller skole, så kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis