Alle trenger et godt inneklima i barnehagen. Det er viktig for både barn og voksne som oppholder seg der til daglig. Men hvordan kan du med enkle grep sikre et bedre inneklima for alle?

Vi er midt i den kaldeste årstiden med mye utfordrende vær, som gir mer innetid enn i sommerhalvåret. Barn og voksne puster i et klima som har mindre frisk luft enn naturlig uteluft. De er avhengig av at flere faktorer er på plass for en best mulig inneluft.

Inneklima er viktig for vår helse, trivsel og produktivitet. Et dårlig inneklima kan bidra til sykdom og plager hos mange mennesker. Personer med astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer er spesielt sårbare, men også friske personer kan få betydelige helseplager ved å oppholde seg over tid i bygg med dårlig inneklima. Vanligst er plager som gjentagende luftveisinfeksjoner, hodepine, unormal tretthet, tørr hud, tørre og såre slimhinner i øyne nese og hals, nedsatt konsentrasjon og arbeidsevne.

Norges astma- og allergiforbund (NAAF) har laget egen rådgiving til barnehagene om inneklima som vi anbefaler barnehagene å hente inspirasjon fra og her følger noen tips til hvordan du ifølge NAAF kan bedre inneklimaet i barnehagen.

Støv og smuss gir dårlig luft

Støvpartikler kan irritere og gi betennelser i slimhinnene i nese, hals og luftveier. Noen opplever tørrhetsfølelse, andre økt slimproduksjon, tetthet, irritert nese samt hoste. Personer med luftveissykdommer vil være spesielt følsomme for svevestøv. Å puste inn ren luft i barnehagen krever at det er gode rutiner på plass.

I tillegg til et godt daglig renhold av barnehagens lokaler, samt regelmessige grundigere rundvask av oppholdsrom, vil gode regler og rutiner være viktige forebyggende tiltak for inneklimaet. For å unngå unødvendig mye smuss fra uteområdet inn i barnehagen kan gode regler for hvor sko og støvler skal tas av og settes til tørk, samt rutiner for å skylle av fottøy og yttertøy hjelpe å begrense forekomst av skitt og sand innendørs. Foreldrene kan hjelpe til med å holde barnehagen renest mulig, ved å kle av utesko ved inngangen og å være flinke til å ta hjem utetøy for skylling av skitt og sandpartikler.

Fukt og mugg

Mange bygg i Norge sliter med fuktskader og påfølgende muggvekst. Opphold i bygg med fukt- og muggsoppskader gir økt risiko for helseplager og kan over tid gi økt risiko for å utvikle astma. En kjenner til sammenhengen mellom fukt- og muggsoppskader i bygg og helseplager som hodepine, unormal trøtthet, og opplevelse av generelt ubehag. Det er derfor viktig at barnehagen er oppmerksom på at vanninntrengning i bygningsmassen, uavhengig av hvor i bygget det kommer inn, kan skape fukt og derav framvekst av muggsopp. En slik skade skal umiddelbart utredes av kompetente fagpersoner, for opptørking og eventuell sanering av fuktige materialer.

Luft og ventilasjon

Et ventilasjonsanlegg som fungerer slik det skal fjerner forurensninger i luften som støvpartikler, avgassinger og fuktighet, og tilfører frisk og ren luft ut i rommet. Barnehagebygg som ikke har et godt ventilasjonsanlegg, kan føre til helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, økt irritasjon i slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner hos både barn og voksne. Spesielt sårbare er personer med astma- og allergisykdommer.

Temperatur i barnehagen

Høy innetemperatur gjør at luften raskere forurenses. Det er selvfølgelig avhengig av hvor mange mennesker som oppholder seg i lokalene, hvilke møbler og tekstiler som er i rommene, samt om det er maskiner som påvirker. Dette kan for eksempel være oppvaskmaskin eller en kopimaskin som påvirker luftens temperatur og luftfuktighet. Andre faktorer som påvirker, er luftens hastighet når den sirkulerer, som effekten av ventilasjonen, forskjellig menneskelig aktivitet samt eventuelle kuldebroer fra for eksempel vinduer.

I tillegg vil avgassing fra materialer som maling, møbler, tekstiler og lignende øke i takt med varmen. Den ideelle temperaturen i barnehagen er på rundt 20 grader.
For høye temperaturer kan gi helseplager som hodepine, trøtthet og nedsatt konsentrasjon. Det er derfor viktig å tilpasse påkledningen til aktivitetsnivå og temperatur. Oppfordre foreldre til å la barna bruke enkle plagg som lett kan tas av eller på, og gjerne av materialer som puster.

Husk også å lufte godt når barna er ute, spesielt er dette viktig om vinteren når vi generelt oppholder oss mye innendørs. Et annet godt tips er å bruke oppvarmingsløsninger som vannbåren gulvvarme, varmekabler eller lukkede panelovner som ikke svir støv i luften.

Kjemiske avgasser

Mange kjemiske stoffer i inneluften vil også kunne reagere med oksygen i lufta og danne nye og mer irriterende stoffer. Vår anbefaling er derfor å være kritisk til hvilke produkter dere tar inn i barnehagen. Velg miljøsertifiserte produkter, men selv disse skal brukes riktig. Sprayflasker med renholdsmidler bør ikke brukes i et barnehagemiljø. Rengjøringsmidlene blir hengende lenge i luften i form av bitte små aerosoler som trekkes ned i lungene når vi puster. Vær også bevisst på det kjemiske innholdet i dagligdagse hygiene- og kosmetikkprodukter. Et tips til både ansatte og foreldre – det er en fordel for alle om barna kan ha et parfymefritt miljø.