PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste ønsker å bidra til økt kompetanse hos barnehageansatte, uansett hvilken rolle de har.

− Å jobbe i barnehage kan ofte være travelt og det er lite tid i arbeidshverdagen til å prioritere kurs og faglig påfyll. Nå har vi gjort det enda enklere for barnehagen og holde seg oppdatert og fylle på med ny kunnskap, sier avdelingsleder i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Frøydis Våge.

Hun tipser om bedriftshelsetjenestens digitale kurs, som er lett tilgjengelige for dem som ønsker det.

Tre digitale kurs

I PBLs kursportal PBL Campus har PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste utviklet tre digitale kurs for barnehagene:

  • Ergonomikurs for hele personalgruppen 
    Muskel- og skjelettplager står for en stor del av langtidsfraværet i Norge. Svært mange av disse plagene er uspesifikke og sammensatte. I vårt ergonomikurs får de ansatte i barnehagen kunnskap om hvordan plagene kan forebygges.
  • HMS grunnkurs skreddersydd for barnehager 
    Vi har trukket ut det viktigste HMS-regelverket dere som ledere og verneombud i barnehagen må ha kunnskap om. Med grunnlag i dette har vi laget et skreddersydd kurs med spennende HMS-tema, god oversikt over rollene i HMS-arbeidet og eksempler som du enkelt vil kjenne igjen fra barnehagehverdagen.
  • HMS – økonomi kurs
    Få en forståelse for sammenhengen mellom HMS-aktiviteter og økonomi, og hvilket potensial det ligger i å jobbe med forebygging.

Er du medlem i PBL? Da får du gode rabatter på våre digitale kurs!

Lett tilgjengelig

I dialog med barnehagene har Våge ofte hørt at det ikke alltid passer for styrer eller de ansatte å dra på kurs.

− Det er viktig å prioritere påfyll av ny kunnskap, og selv om mange lærer best med å møte andre fysisk, så har vi gjort nyttig kunnskap for barnehagene mer tilgengelig med digitale kurs. Det betyr at du kan ta disse tre kursene fra ditt kontor eller personalrom i det tempoet dere selv ønsker og når det passer best for dere, sier hun.

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste jobber kontinuerlig for å utvikle nyttig innhold og legge til rette for kompetanseheving i barnehagene.

−  Flere kurs skal det bli. Og vi er godt i gang med planleggingen. Kanskje du har et ønske om et digitalt kurs i fra oss? Spør Våge og oppfordrer deg til å sende inn ønsker om digitale kurs her.

Reiser også på fysiske kurs

Selv om PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste også tilbyr digitale kurs, arrangerer de ansatte i bedriftshelsetjenesten en rekke ulike fysiske kurs over store deler av landet.

− Vi har utviklet en rekke kurs som barnehagen kan bestille, enten alene eller sammen med andre barnehager. Vi kan også sette sammen kurs tilpasset barnehagens behov og ønsker. Og så reiser vi ofte ut på turné til flere byer og holder blant annet HMS-kurs og førstehjelpskurs, som du kan melde deg på, sier Frøydis Våge.

Her er en oversikt over PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste bestillingskurs og kurs vi har satt opp i år.