Er det strøkent og ryddig i barnehagen eller er det kaos og rot på avdelingene? Et ryddig og rent miljø kan ha mye å si for arbeidsmiljøet.

I en hektisk barnehagedag er det mye som kan skape uorden. I garderoben skal klær både av og på opptil flere ganger i løpet av dagen. Leker plukkes frem, bøker tas ut av bokhyllene, formingsaktiviteter skal gjennomføres og måltider skal tilberedes og inntas.

Mange barnehager har det ryddig til tross for at det er mange barn og voksne som skal fungere og være aktive i hverdagen. Men, det er også noen barnehager som kan beskrives med «kaos» og rot i alle rom. Jobber du i en barnehage av sistnevnte karakter, kan du tjene mye på å rydde opp og få orden.

Hvorfor er det viktig med en ryddig barnehage?

Å ha en ryddig barnehage er positivt både for barna, ansatte og foreldrene og kan påvirke både HMS og øvrig drift av barnehagen. Her kommer noen gode tips til hvorfor det kan være lurt å rydde opp i rotet.

Hygiene

Et godt renhold i barnehagen er viktig for et godt innemiljø, både for å hindre at smitte oppstår og for smittespredning. Renhold har i tillegg til å redusere forekomst av støvpartikler, allergener og smittestoffer også til hensikt å skape trivsel og velvære for barn og voksne. Spesielt kjøkkenet skal holdes rent og ryddig. Kjøkkenbenken skal ikke brukes som oppbevaringsplass.

Bedriftshelsetjenestens råd: God orden og renhold er viktig for å ivareta tilfredsstillende hygiene.

Inneklima

Hvis det ikke er tilrettelagt for et godt renhold i barnehagen, så vil dette kunne påvirke innemiljøet. Det kan blant annet føre til en økt opplevelse av tørr luft på grunn av støvpartikler i luften. Synlig støv i krokene tar seg heller ikke ut for omgivelsene.

Bedriftshelsetjenestens råd: Hold barnehagen ren, ryddig og senk temperaturen til rundt 20 grader.

Trivsel/arbeidsmiljø

Alle medarbeidere har et ansvar og en medvirkningsplikt for et godt arbeidsmiljø i barnehagen. Dersom ting holdes i orden og settes på plass etter bruk, vil dette redusere frustrasjoner. Dette vil også kunne gi en gevinst i form av effektivitet og at man sparer tid i stedet for å gå rundt i barnehagen og lete og kanskje også forstyrre andre avdelinger. De fleste setter også pris på ryddige omgivelser, som igjen bidrar til en økt trivsel.

Bedriftshelsetjenestens råd: Hver enkelt medarbeider må ta ansvar for å holde orden og lag husregler som alle er enige om.

Barnehagens renomme

En ryddig barnehage gir et godt førsteinntrykk. Ikke bare overfor de faste brukerne av barnehagen, men også for de som kommer på besøk eller har andre grunner for å komme inn i barnehagen.

Bedriftshelsetjenestens råd: Sørg for å holde orden, ikke minst i utstyret til barna, slik at foreldrene lett finner frem i en hente og bringesituasjon.

Læringsmiljø for barn

Mye fysisk støy, som for eksempel overfylte hyller med diverse utstyr og spill og leker, kan bidra til at det blir vanskeligere for barn å konsentrere seg dersom det er tilrettelagte aktiviteter. Det er også en god regel å lære barna til selv å bidra til å skape trivsel i form av en ryddig barnehage. Involver også barna i dette arbeidet og gi dem ansvar for å rydde opp etter seg etter for eksempel utetid, mattid og lekestund.

Bedriftshelsetjenestens råd: Ikke la alt stå fremme hele tiden, men sett unna det som ikke brukes hver dag. Gjerne i et skap med dører slik at «rotet» kan skjules for øyet. Ved å involvere barna kan de bidra til å redusere belastningen hos de voksne når det skal ryddes opp på gulv og steder det er vanskelig for voksne å komme til.

Sikkerhet

Rot kan være en fare for sikkerheten i barnehagen. Flere barnehager har rot stående ved utganger som også er rømningsveier. Disse skal etter reglene ha fri passasje der det ikke skal oppbevares noe dersom krisen rammer.

Bedriftshelsetjenestens råd: Ha alltid frie rømningsveier og ikke bruk eksempelvis personalgarderobe og personalinngang som lager. Gi personer eller avdelinger ansvar for hver sine rom og gi verneombudet i oppdrag å sørge for at dette overholdes.