Er det strøkent og ryddig i barnehagen, eller er det kaos og rot på avdelingene? Et ryddig og rent miljø kan ha mye å si for arbeidsmiljøet.

I en hektisk barnehagedag er det mye som kan skape uorden. I garderoben skal klær både av og på opptil flere ganger i løpet av dagen. Leker plukkes frem, bøker tas ut av bokhyllene, formingsaktiviteter skal gjennomføres og måltider skal tilberedes og inntas.

Mange barnehager har det ryddig til tross for at det er mange barn og voksne som skal fungere og være aktive i hverdagen. Men – det er også noen barnehager som er mer preget av rot i alle rom.

Jobber du i en barnehage av sistnevnte karakter, kan det være smart å rydde opp – både i rotet og i rutinene.

Hvorfor er det viktig med en ryddig barnehage?

Å ha en ryddig barnehage er positivt både for barna, ansatte og foreldrene og kan påvirke både HMS og øvrig drift av barnehagen.

Hygiene

Et godt renhold i barnehagen er viktig for et godt innemiljø, både for å hindre at smitte oppstår og for å unngå smittespredning. Renhold har – i tillegg til å redusere forekomst av støvpartikler, allergener og smittestoffer – også til hensikt å skape trivsel og velvære for barn og voksne. Spesielt kjøkkenet skal holdes rent og ryddig. Kjøkkenbenken skal ikke brukes som oppbevaringsplass.

Bedriftshelsetjenestens råd: God orden og renhold er viktig for å ivareta tilfredsstillende hygiene.

Inneklima

Hvis det ikke er tilrettelagt for et godt renhold i barnehagen, vil dette kunne påvirke innemiljøet. Det kan blant annet føre til en økt opplevelse av tørr luft på grunn av støvpartikler i luften.

Bedriftshelsetjenestens råd: Hold barnehagen ren, ryddig og senk temperaturen til rundt 20-22 grader.

Trivsel og arbeidsmiljø

Alle medarbeidere har et ansvar og en medvirkningsplikt for et godt arbeidsmiljø i barnehagen. Dersom ting holdes i orden og settes på plass etter bruk, vil dette redusere frustrasjoner. Dette vil også kunne gi en gevinst i form av effektivitet og at man sparer tid i stedet for å gå rundt i barnehagen og lete, og kanskje også forstyrre andre avdelinger. De fleste setter også pris på ryddige omgivelser som igjen bidrar til en økt trivsel.

Bedriftshelsetjenestens råd: Ansvarliggjør hver enkelt medarbeider og lag husregler som alle er enige om.

Barnehagens renommé

En ryddig barnehage gir et godt førsteinntrykk. Ikke bare overfor de faste brukerne av barnehagen, men også for de som kommer på besøk eller har andre grunner for å komme inn i barnehagen.

Bedriftshelsetjenestens råd: Sørg for å holde orden, ikke minst i utstyret til barna, slik at foreldrene lett finner frem i en hente/bringesituasjon.

Leke- og læringsmiljø for barn

Mye fysisk støy, som for eksempel overfylte hyller med diverse utstyr og spill og leker etc., kan bidra til at det blir vanskeligere for barn å konsentrere seg dersom det er tilrettelagte aktiviteter. Det er også en god regel å lære barna til selv å bidra til å skape trivsel i form av en ryddig barnehage.

Involver også barna i dette arbeidet og gi dem ansvar for å rydde opp etter seg etter for eksempel utetid, mattid og lekestund.

Bedriftshelsetjenestens råd: Ikke la alt stå fremme hele tiden, men sett unna det som ikke brukes hver dag. Gjerne i et skap med dører slik at «rotet» kan skjules for øyet. Ved å involvere barna, kan de også bidra til å redusere belastningen hos de ansatte når det skal ryddes opp på gulv og steder det er vanskelig for voksne å komme til.

Sikkerhet

Rot kan være en fare for sikkerheten i barnehagen. Enkelte barnehager har rot stående ved utganger som også er rømningsveier. Disse skal etter reglene ha fri passasje der det ikke skal oppbevares noe dersom krisen rammer.

Bedriftshelsetjenestens råd: Ha alltid frie rømningsveier, og ikke bruk eksempelvis personalgarderobe og personalinngang som lager. Gi personer eller avdelinger ansvar for hver sine rom og ansvarliggjøre verneombud som bør sørge for at dette overholdes.

Gjerne ta kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste om du har spørsmål eller ønsker noen å sparre med!