Det nærmer seg nytt barnehageår, noe som betyr at det er flere barn skal starte i barnehagen. Her får du fem gode råd for en god oppstart! 

I rammeplanen står det “Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn”. Det er mange ulike tiltak man kan gjøre for å få dette samarbeidet på plass, til det beste for barna. Her kommer noen gode tips om hva du kan gjøre fra produkteier for PBL Mentor Kidplan, Lars Espolin Johnson, som er utdannet barnehagelærer og har fordypning i småbarnspedagogikk.

Produkteier og barnehagelærer Lars Espolin Johnson

En spesiell barnehagestart etter korona

I år kan overgangen fra hjemmet til barnehagen bli noe annerledes for barna. Det siste året har vært preget av strenge tiltak på grunn av Covid-19.  Noe som har ført til at mange barn har hatt mindre kontakt med andre mennesker enn mor og far, og eventuelt søsken. Det å begynne i barnehagen kan derfor blir en utfordring for flere barn.

  1. Primærkontakt 

Velg på forhånd en ansatt som skal ha særlig ansvar for barnet i den første tilvenningstiden. Primærkontakten møter barnet og foreldrene om morgenen, hjelper med maten, stell, legger barnet og er der når barnet våkner. Det kan ta tid å utvikle en trygg tilknytningsrelasjon mellom barnet og den ansatte, men dette vil variere ut ifra barnets relasjonsbehov. Opprett gjerne en egen meldingstråd i PBL Mentor Kidplan mellom barnehagen og foreldrene.  Her kan primærkontakten skrive kort hvordan det går.

Primærkontaktordningen er viktig for at de yngste barna skal få den beste starten og mest mulig ut av barnehageoppholdet. Det vil være en styrke i det pedagogiske tilbudet i barnehagen og barnet vil også oppleve en “trygg base” i starten.

  1. Barnehagehverdagen i små doser

Mange barnehager drifter nå på grønt nivå, noe som kan legge forholdene til rette for å ha en lengre tilvenningsperiode, eventuelt starte tilvenningen tidligere. Min erfaring som tidligere ansatt i barnehage er at dersom man har mulighet til å starte tilvenningen tidlig på sommeren, så gjør gjerne det. Da er det som regel færre barn i barnehagen og inntrykkene kan bli enklere å håndtere for barnet og foreldrene. Tilvenningsperioden vil jo variere fra barn til barn. Det er viktig at tilvenningen skjer i barnets tempo, og vi må respektere barnets måte å klare overgangen fra foreldrenes omsorg til personalets omsorg.

  1. Inviter inn foreldrene

Det kan være lurt å invitere de nye barna og foreldrene på kortere besøk til barnehagen. La dem få se barnehagen, garderoben og avdelingen. Overgangen fra hjem til barnehage berører ikke bare de nye barna som skal begynne i barnehagen, det berører også foreldre, de ansatte i barnehagen og barnegruppen.

Den første dagen i barnehagen kan det være fornuftig med en oppstartsamtale. Her kan barnehagen også introdusere dem for Kidplan og få kontaktopplysningene de trenger for å kunne kommunisere med foreldre når de ikke er i barnehagen.

  1. Del nødvendig informasjon med foreldre

Inne på område barn og foreldre kan barnehagen skrive nyttig og relevant informasjon om barnet. Denne informasjon er det bare de med tilgangsrolle «avdelingsbruker» som kan se. Her kan det stå informasjon som er viktig at de andre ansatte kan lese i forbindelse med tilvenningen.

  1. Gi foreldrene god informasjon

I starten er det greit med en kort periode i barnehagen med mor eller far og primærkontakten i barnehagen. Deretter kan man utvide gradvis etter hvert som barnet blir trygg i relasjon med ansatte og barnegruppen. Foreldrene skal kanskje levere barnet fra seg til noen andre for første gang, derfor er det viktig med god informasjon og kommunikasjon i forkant av tilvenningen. Gi foresatte informasjon om hvem av de ansatte som vil være primærkontakt.

Oppstart i barnehagen kan være en berg-og-dal-bane med emosjoner for små barn. Det kan også være utfordrende for foreldrene, og for ansatte i barnehagen. Mitt inntrykk er at barnehagene har god fagkunnskap om små barns samspillsbehov, og evne til å ta barnet perspektiv og er følelsesmessig tilgjengelig for barnet slik at de og barnehagen blir en tygg base for dem og foreldene.

Lykke til med oppstarten!

Har du ikke PBL Mentor Kidplan?

Ønsker du teste om PBL Mentor Kidplan er noe for din barnehage?  Da kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis