Ved Nesodden videregående skole lærer elevene som utdanner seg til barne- og ungdomsarbeidere praktisk tilnærming til HMS med internkontrollsystemet Mentor HMS. − Det er mye morsommere å lære om HMS med praktiske oppgaver enn om vi bare skulle sittet å høre på en lærer presentere og begrunne noe. Her får vi faktisk satt oss litt dypere inn i faget, sier Embla Bakkland Garder.

Faglærer Kristine Skinnes Ekrem har jobbet i barnehage siden 2005, og som fersk lærer på yrkesfag tar hun med seg eksempler og erfaring fra sin egen arbeidserfaring.

− Da jeg skulle starte undervisning i HMS, ønsket jeg å gi elevene mine en praktisk innføring i HMS. Da var det ingen tvil om hvilket program jeg ønsket å bruke i undervisningen, sier Ekrem.

Hun ønsket å bruke programmet hun kjenner til og har erfaring med fra sin egen arbeidshverdag i barnehagen.

− Så det er veldig gøy at jeg fikk et positivt svar da jeg tok kontakt med PBL Mentor og fikk tommel opp for å bruke Mentor HMS i undervisningen. Det er et program jeg har brukt mye og er veldig fornøyd med, sier hun.

Hun sier at elevene synes det kan være utfordrende å jobbe med HMS.

− Nå er kanskje HMS ikke det elevene synes er mest spennende, så da liker jeg å lage oppgaver som de kan jobbe med for å utforske systemet. Blant annet bruker de Mentor HMS til å finne lovtekster, beredskapskort og til å gå gjennom rutiner og sjekklister. Og så lærer jeg elevene at selv om verktøyet kommer med mange gode maler og eksempler, er det viktig å tilpasse systemet til virksomheten de er i, samt viktigheten av hele tiden å jobbe for å forbedre HMS-arbeidet.

Faglærer Kristine Skinnes Ekrem bruker Mentor HMS i undervisning av både vg1 og vg2.

Hun forteller at hun også bruker verktøyet til å lære elevene å skrive avvik.

− Jeg snakker mye med elevene mine om forskjellen på skademelding og avvik, og når man skal velge hva. Og så lærer jeg dem å skrive avvik i systemet, slik at de får erfaring med dette. Har de fått testet det på skolebenken, er det mye lettere å gjøre det når de er ute i praksis, sier hun og legger til:

− Og så kan det oppleves som at det er veldig mye informasjon i systemet. Det er et bra verktøy, men det er mye å gå gjennom. Det kan være litt utfordrende for elevene å lese gjennom alt og holde seg oppdatert. Men det er jo sånn det er med HMS-arbeid, og alt må jo være tilgjengelig. Så da er det bra at de finner alt på ett sted.

Ekrem bruker Mentor HMS i undervisning av både vg1 og vg2. Hun forteller at i vg1 har de mest fokus på personalet, helse og arbeidsmiljø, og i vg2 jobber klassen mye med HMS knyttet til barna.

 

Spennende å jobbe med HMS

PBL Mentor besøkte nylig en klasse på vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag da de jobbet med oppgaver i Mentor HMS.

I tilknytning til klasserommet har elevene laget seg en barnehage hvor de blant annet kan øve på sikkerhet i praksis.

Klassekameratene Anneline Nygård-Lie, Emma-Christin Skaanevik-Ellingstad og Alva Maja Mittet Austad hadde fått i oppgave å bruke sjekklisten i Mentor HMS til å gå gjennom sikkerheten i barnehagen og skrive avvik om de fant noen mangler.

− Det er mer spennende å jobbe med HMS når vi får gå rundt med sjekklisten i barnehagen. Og så er det mye lettere når vi kan ha alt på telefonen og pc, slik at vi slipper å ha masse ark. Jeg skulle ønske flere av praksisstedene vi jobber på hadde brukt dette eller lignende verktøy når de skal sjekke sikkerheten i barnehagen, sier Skaanevik-Ellingstad.

Austad og Nygård-Lie er enig, og liker at de lærer å bruke digitale verktøy for å jobbe med HMS slik at de kan det om praksis plassen starter å ta det i bruk.

− Og så er det gøy å lære om nye ting vi kan bruke i barnehagen. Det er ganske mye å lære om HMS vil jeg si. Så det er bedre å lære faget med et verktøy som gjør at vi lærer det i praksis, og får øve på det på skolen, sier Austad.

− Ja, det føles mer nyttig å jobbe på denne måten og enklere å lære om HMS. Hvis det faktisk skjer noe, så er det viktig å vite hva vi skal gjøre og hvorfor, sier Nygård-Lie.

Klassekameratene Emma-Christin Skaanevik-Ellingstad, Anneline Nygård-Lie og Alva Maja Mittet Austad hadde fått i oppgave å bruke sjekklisten i Mentor HMS.

Større forståelse av HMS

Elevene Lill Gjertrud Thormodsæter og Emilie Melina Norum Pedersen bruker også sjekklisten for å få en oversikt over sikkerheten i barnehagen.

− Det som er litt interessant, er at etter vi har tatt i bruk sjekklisten i Mentor HMS, har vi oppdaget ting vi ikke tenkte over da vi lagde denne øvingsbarnehagen. Vi tenkte på HMS da vi skulle utvikle barnehagen vår her, men da hadde vi ikke disse sjekklistene som vi kunne fulgt. Hadde vi hatt sjekklistene fra start og brukt det som utgangspunkt, hadde det vert lettere å HMS-sikre barnehagen, sier Thormodsæter.

Pedersen synes det av og til kan være litt vanskelig med HMS.

− Det er mange ting man skal følge med på og passe på. Men med Mentor HMS blir det litt mer ryddig og oversiktlig. Vi har sjekklistene, så vi ikke trenger å huske alt og kan bruke systemet. Jeg får også en større forståelse av HMS ved å bruke dette verktøyet, sier hun.

 

 

Lill Gjertrud Thormodsæter og Emilie Melina Norum Pedersen synes Mentor HMS er ryddig og oversiktlig.

Praktiske oppgaver

En annen gruppe har fått i oppgave å skrive en beredskapslogg etter de har oppdaget en brann i barnehagen.

På et bord sitter Embla Bakkland Garder, Berthine Hjerthen Bjørlo og Habtom Gebremeskel Negash og grubler over hvordan de skal loggføre den tenkte situasjonen på riktig måte i Mentor HMS.

Garder tenker at det er fin øvelse å jobbe med en så konkret oppgave.

− Dette er noe vi kommer til å ta i bruk når vi går ut i arbeidslivet, og det er fint å bli vant til hvordan man skal skrive hendelser konkret og vite hva som må med og ikke. Rett og slett lære det ordentlig. Det er mye morsommere å lære om HMS med praktiske oppgaver enn om vi bare skulle sittet å høre på en lærer presentere og begrunne noe. Her får vi faktisk satt oss litt dypere inn i faget, sier hun.

Hun syns Mentor HMS er lett å bruke.

− Jeg liker at det er ganske oversiktlig og enkelt å finne frem i systemet, og smart med hurtigknapper til det vi bruker mye. Jeg lærte meg systemet ganske fort også. Det tror jeg er en fordel for vikarer og andre som er nye i barnehagen – når de må sette seg inn i hva de skal gjøre fort om noe skjer. Jeg tror også det er lettere for personalet å følge reglene og tiltakene man skal ivareta med et slikt system.

Embla Bakkland Garder, Berthine Hjerthen Bjørlo og Habtom Gebremeskel Negash liker å jobbe med konkrete oppgaver i Mentor HMS.

Bjørlo og Negash nikker bekreftende til det Garder sier.

− Ja, jeg er enig. Verktøyet gjør at alle i personalet får lik informasjon. Og så tenker jeg også at det er fint at vi får jobbe med praktiske oppgaver. For hvis man plutselig sitter i den situasjonen etter for eksempel en brann, så er det fint å vite hva man skal gjøre. Det er bedre at vi ser på det en gang for mye, enn én gang for lite. Det er fint å ha med seg erfaringen når vi skal ut i arbeid og praksis, sier Bjørlo.

 

Ønsker du å teste Mentor HMS i din barnehage? Prøv det gratis!