Elektronisk arbeidsmiljøundersøkelse i barnehagen

Barnehagene står igjen i en svært krevende situasjon, og merker nok på arbeidsmiljøet at vi ikke har like mange sosiale treffpunkt som vi har til vanlig. Så hvordan ta vare på arbeidsmiljøet nå og fremover? Gjerne begynn med en kartlegging av arbeidsmiljøet!

Se video: Hanne gir deg tre tips for å ivareta arbeidsmiljøet i barnehagen.

Hvordan er arbeidsmiljøet i barnehagen din? Bestill en elektronisk arbeidsmiljøundersøkelse!

En elektronisk arbeidsmiljøundersøkelse kan gi deg viktige svar og hjelpe deg med å bevare og bygge godt arbeidsmiljø.

Hva får du i en arbeidsmiljøundersøkelse fra PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste?

  • De ansatte svarer anonymt på undersøkelsen på nett
  • Undersøkelsen kartlegger arbeidsmiljø, trivsel og ledelse
  • Vi sammenligner dine resultat med resultat fra andre barnehager
  • Du som leder får en oversiktlig rapport med veiledning
  • Resultatene fremstilles i en powerpoint-fil

. Bestill ved å fylle ut skjema lengre ned på denne siden. Har du spørsmål til arbeidsmiljøundersøkelse – ta kontakt med oss!

  • Psykososialt arbeidsmiljø til kun kroner 390 per ansatt.
  • Psykososialt og fysisk arbeidsmiljø til kun kroner 450 per ansatt.

Vi anbefaler alle barnehager å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse som en del av det systematiske HMS-arbeidet. Også for å få bekreftet at det de gjør er riktig.

Det sier Hanne Kvaløsæter, spesialrådgiver ledelse og arbeidsmiljø i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste. Hanne har en mastergrad i personalledelse/HRM og i denne studien har hun blant annet analysert 48 barnehager over hele landet og undersøkt hvilke faktorer som skiller gode og mindre gode arbeidsmiljø.

Bestill elektronisk arbeidsmiljøundersøkelse

Fyll inn skjema og vi tar kontakt med deg!