Vi er barnehagens ekspertbistand

Alle bedrifter kan søke om IA-midler. Det er ikke lenger slik at barnehagen må ha en avtale for å søke om ekspertbistand.

Vi kan hjelpe deg

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste er regnet som tilbyder av eksperthjelp, og vi anbefaler dere å ta kontakt med oss dersom dere har utfordringer knyttet til sykefravær. Vi kan bistå dere med:

 • hjelp til kartlegging av den ansattes situasjon
 • forslag til hvordan vi kan hjelpe arbeidsgiver og ansatt videre.
 • Søknaden til Nav.

OBS: Barnehagen må ha vært i kontakt med IA-rådgiver før det søkes om ekspertbistand.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss på bht@pbl.no eller på telefon 75 55 37 00, så hjelper vi deg med vurdering, søknad og bistand i den aktuelle saken.

Hensikten med ekspertbistand og hvem kan søke

 • Tilskudd til ekspertbistand skal støtte opp under arbeidet med å redusere sykefravær på den enkelte arbeidsplass.
 • Hensikten er at eksperten skal bidra til å løse problemet som leder til sykefravær, med sikte på å tilbakeføre arbeidstakeren til arbeid.
 • Arbeidsgiver, Nav og den enkelte arbeidstakeren skal være enige om at det er hensiktsmessig med ekstern ekspertbistand.
 • Ekspertbistand kan gis for en arbeidstaker som har lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær.
 • Relevant tilrettelegging skal være utprøvd eller vurdert.
 • Tilskudd kan gis i sykmeldingsperioden, men også mellom sykmeldingsperioder.
 • Maksimalt tilskuddsbeløp inntil 20.700 kroner per ansatt.
 • Eksperten skal gjennom samtaler med arbeidstakeren og arbeidsgiveren vurdere arbeidsmiljøet, og forsøke å finne årsaken til sykefraværet og hvorfor det er langvarig og/eller hyppig.
 • Eksperten skal foreslå tiltak for tilbakeføring til samme arbeid eller til annet arbeid hos samme eller annen arbeidsgiver.
 • Eksperten skal levere en rapport med kopi til Nav.

Ekspertbistand kan være:

 • Arbeidsplassvurdering (fysioterapeut).
 • Bistand i saker hvor konflikt ligger til grunn for sykefraværet (her stilles det ikke samme krav til fravær).
 • Bistand når arbeidstaker ikke mestrer jobben over tid.
 • Bistand når partene er rådville og ikke vet hva mer som kan gjøres. Arbeidsgiver har hovedansvar for å finne en ekspert.

Hvordan søke:

 • Spør oss om hjelp til søknad. Vi hjelper deg med den på telefon og e-post.
 • Søknad og svar på søknad gjøres via Altinn.
Kontakt oss