− PBL Mentor HMS har lykkes med å gjøre deres nye ROS-analyseverktøy så lettfattelig at alle barnehager kan bruke den, sier seniorrådgiver Cecilie Fleming i Multiconsult.

Etter at det nye risikoanalyseverktøyet til PBL Mentor HMS ble lansert i midten av februar, har over 700 barnehager og skoler tatt den i bruk. Barnehagene er svært fornøyde med MentROS og har kommet med tilbakemeldinger om at MentROS er et enkelt, oversiktlig og godt verktøy for å ta gode beslutninger.

MentROS er PBL Mentors risiko- og sårbarhetsanalyseverktøy som er spesialutviklet for barnehagesektoren.

 

Rådføring med barnehager og eksperter

Det ligger flere måneder med utvikling og rådføring med barnehager og eksperter før PBL Mentor lanserer nye produkter på markedet. Under utviklingen av det nye verktøyet har PBL Mentor HMS blant annet jobbet tett sammen med Cecilie Fleming, som er seniorrådgiver i seksjon for HMS- og risikostyring i Multiconsult.

Hun har lang fartstid, erfaring og kunnskap om risikovurderinger fra ulike bransjer.

− I dag jobber jeg med å utarbeide forskjellige typer risikovurderinger basert på ulike lovkrav og metoder. I utviklingen av MentROS har jeg bistått med innspill til hvordan PBL Mentor kan utarbeide ROS-analyser på en lettfattelig måte med bruk av verktøyet PBL Mentor HMS, sier Fleming og legger til:

− Det har vært et veldig bra samarbeid med PBL Mentor, med gjensidig inspirasjon til faglig utvikling. PBL Mentor-gjengen har vært veldig engasjert og interessert i nye idéer og innspill for å kunne utarbeide et best mulig ROS-verktøy.

Barnehager og skoler er de viktigste samarbeidspartnerne til PBL Mentor HMS.

− For å levere et risikoverktøy som er brukervennlig og med god kvalitet var det viktig å oppsøke ekspertise på risikovurderinger- og metodikk, i tillegg til medvirkning fra barnehager og skoler, sier produktsjef i PBL Mentor, Marianne Amundsen Bergrud.

Bergrud er glad for at PBL Mentor kunne samarbeide og dra nytte av kompetansen til Cecilie Fleming.

− Cecilie jobber med å utarbeide risikovurderinger og må derfor ofte utarbeide egne metodemaler basert på formålet med den aktuelle ROS-analysen. Hun har også tidligere utviklet eget kurs i ROS og beredskapsplanlegging for skoler og barnehager i samarbeid med Udir og Kunnskapsdepartementet. Hennes kunnskap, kombinert med kompetansen til våre egne ansatte, opplevde vi som en god kombinasjon.

 

Lavthengende frukt for barnehager

MentROS er spesielt utviklet for og tilpasset barnehager.

− MentROS er veldig intuitiv og brukervennlig. I verktøyet finner du gode eksempler på uønskede hendelser og risikoer som kan inntreffe i barnehagene. Verktøyet er nøye testet av barnehager og utviklet i samråd med barnehager for å sikre at den er tilpasset deres situasjon og hverdag, sier Fleming.

Hun forteller at MentROS tillater barnehager å oppdatere risikovurderingene og samtidig fokusere på risikoreduksjon gjennom tiltak.

− MentROS er en lavthengende frukt fordi verktøyet er intuitivt og litt «gøy» å fylle ut. Det er også et verktøy med en tydelig visuell fremstilling av risikobildet. Det blir derfor lavere terskel for at barnehager utarbeider egne risikovurderinger med verktøyet.

 

Ønsker du å teste MentROS? Prøv PBL Mentor HMS gratis i 30 dager!