I Læringsverkstedets 247 barnehager har senioren i mange år vært et viktig satsingsområde. – Vi tenker at seniorer er en ressurs med verdifull kompetanse som barnehagene trenger, sier daglig leder i Læringsverkstedet, Trude Sydtangen.

Læringsverkstedet har i mange år hatt en nedfelt seniorpolitikk som alle barnehagene jobber etter og ifølge Trude Sydtangen er den et viktig arbeidsverktøy i alle de 12 regionene.

– Seniorene med sin kompetanse og erfaring er viktige for oss, på lik linje som at vi ønsker et mangfold av ansatte i kjønn, alder og annen bakgrunn blant annet, som vi mener utgjør en kvalitet for barnehagen. Læringsverkstedet arbeider for et godt arbeidsmiljø, og vi mener at det er en viktig forutsetning for å oppnå et langt og helsefremmende arbeidsliv, sier Sydtangen.

Les også: Her blir seniorene så godt ivaretatt at de ikke vil slutte

I Læringsverkstedet mener de det er en viktig lederoppgave å forhindre utstøting av seniorer, og at gode seniorpolitiske tiltak kan bidra til at seniorene i barnehagene vil arbeide lengst mulig. Fra fylte 55 år innlemmes alle ansatte i «seniorklubben», hvor hver regionsansvarlig har ansvar for å arrangere årlige seniorsamlinger i sin region.

– Vi har egne seniorsamlinger hvor ulike temaer tas opp, og har lagt opp til jevnlige oppfølgingssamtaler med seniorene utenom medarbeidersamtalene, hvor blant annet behov for tilrettelegging diskuteres. I tillegg har vi permisjonsordninger som skal gjøre det lettere for «seniorer» å stå i jobben, forteller Sydtangen og ramser opp følgende ordninger.

  • Fra det året en ansatt fyller 58 år gis det to ekstra fridager.
  • Ved fylte 60 år får de ansatte én lovbestemt ekstra ferieuke (fem dager inkludert de to ekstra fridagene).
  • Fra fylte 61 år økes antall ekstra fridager til 7, inkludert den ekstra ferieuken.
  • Fra fylte 62 år kan ansatte i henhold til PBLs tariff søke om å jobbe 80 prosent med 100 prosent lønn.

– Hvorfor er seniorpolitikken så viktig for Læringsverkstedet?

– For Læringsverkstedet er det viktig at vi klarer å utvikle og beholde gode seniormedarbeidere og deres kompetanse. Vi har et syn der vi tenker at mennesker lærer og utvikler seg gjennom hele yrkeslivet. En god seniorpolitikk bidrar til at flere seniorer både kan og vil fortsette lenger i arbeid, og vi ønsker å gjøre det mer attraktivt for seniorer å være lenge i jobb.

Les også: Nå kommer seniorbølgen