Ansatte i barnehagen har ingen plikt til å vaksinere seg mot smittsomme sykdommer, men det kan være mange grunner til at det i år er lurt å ta influensavaksinen.

Helsemyndighetene anbefaler ansatte i helsevesenet å ta influensavaksine, men har ikke en slik generell anbefaling for ansatte i barnehager. Likevel ønsker mange barnehager å legge til rette for at ansatte kan ta vaksine mot influensa for å unngå store smitteutbrudd og langvarig sykefravær. Noen arbeidsgivere velger også å dekke utgifter til  vaksinen for sine ansatte, som en del av sitt forebyggende tiltak mot fravær.

Bør tas årlig

Nær 1,6 millioner mennesker i Norge har økt risiko for komplikasjoner til influensasykdom, ifølge FHI. Noen opplever å få varig svekket helse som følge av sykdommen. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at risikogrupper vaksinerer seg, samt de som omgås personer som ikke like lett vil tåle influensasykdom. Også ansatte som ikke er i risikosonen kan ha god nytte av vaksinen for å unngå sykdom.

– Selv om influensavaksinen ikke gir full beskyttelse mot smitte hos alle, kan forløpet av sykdommen bli mer kortvarig og mildere når man er vaksinert. Influensavaksinering kan bidra til å redusere sykefraværet på arbeidsplassen, sier HMS-rådgiver og sykepleier i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Hanne Bjerke.

Influensavaksinen har vært brukt i mange år og gir generelt få bivirkninger. Som andre vaksiner kan den gi en lett sykdomsfølelse og feber (sjeldent), samt ømhet der vaksinen er satt. Bjerke anbefaler at vaksinen tas årlig for å sikre best mulig beskyttelse.

– Influensavirus endrer seg hele tiden. For å oppnå best mulig beskyttelse tilpasses vaksinen hvert år. Effekten av vaksinen avtar over tid. Vi anbefaler derfor at vaksinen tas årlig, sier Bjerke.Hun påpeker at å vaksinere seg er et solidarisk prosjekt – hvor man beskytter seg selv og samtidig beskytter man andre mot å bli smittet.– Men det er viktig å understreke at det er frivillig å vaksinere seg, da det kan være ulike årsaker til at man ikke kan ta den, sier hun.

Les også: Få kontroll på sykefraværet i barnehagen

Bestilt rekordmange doser

Ifølge Dagbladet har FHI bestilt om lag 1,8 millioner doser til influensavaksinasjonsprogrammet, som er ny rekord. I tillegg har apotekene og FHI samlet bestilt doser til bruk utenom det nasjonale programmet. Det er med andre ord god tilgang på vaksine også for de som ikke er i risikogruppen. Du kan få satt vaksinen hos fastlege eller apotek. På apoteken er det drop-in, du trenger med andre ord ikke bestille time.

Ifølge Bjerke vil mellom 5 og 10 prosent av befolkningen smittes I en vanlig influensasesong. Dermed kan det gå mange år mellom hver gang du har «ekte» influensa. Luftveisinfeksjon eller forkjølelse forveksles ofte med influensa.

– Luftveissymptomer forekommer også ved influensa, men raskt innsettende feber, muskelsmerter og uttalt slapphet dominerer. En av fem har få eller ingen symptomer på influensasykdom etter at de har fått smitten i kroppen. Disse kan likevel være smittsomme. Vaksinen beskytter også mot slik «subklinisk» influensa, forklarer hun.

Les også: Når skal syke barn holdes hjemme

Fakta om influensa og vaksinen:

De vanligste influensasymptomer er feber, tørrhoste, rennende nese, slapphet, hodepine og muskelsmerter i 3-10 dager.

Mange arbeidstakere har 1-2 ukers fravær grunnet influensa. Det viktigste forebyggende tiltaket for å unngå influensa er vaksinasjon.

Influensavaksinen bør fortrinnsvis tas i løpet av oktober-november, og full beskyttelse oppnås etter én til to uker.

Influensavaksinen beskytter bare mot influensa, ikke mot andre luftveisinfeksjoner. Enkelte andre virus og bakterier kan gi symptomer som ligner.

Effekten av influensavaksinen er ca. 70 prosent for unge, friske personer.

Vaksinasjon er ingen garanti mot influensasykdom. Skulle du likevel bli influensasyk selv om du er vaksinert, vil ofte sykdommen forløpe mildere.