Har du noen gang lurt på hvorfor du kommuniserer bedre med noen kolleger enn med andre? Eller hvorfor du trives bedre med noen kolleger enn andre? Kanskje du har lagt merke til at noen snakker mye om alt, mens andre er stille og stenger følelsene inne?

I en barnehage jobber man med mange forskjellige mennesker som reagerer ulikt på situasjoner. Hva om barnehagen kunne ta i bruk et verktøy for å forebygge småkonflikter og få ny innsikt i hvorfor kollegene dine gjør som de gjør.

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste tilbyr når en ny tjeneste hvor personalet kan gjennomføre en JTI – Jungianske Typie Index. Dette er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy som kan si noe om hvordan mennesker kan være så forskjellige, uten at dette innebærer noen form for sortering i forhold til hva som er «bra» egenskaper eller «mindre bra» egenskaper.

I denne filmen forteller spesialrådgiver innen ledelse og arbeidsmiljø i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Hanne Kvaløsæter, om hvorfor en slik test kan være nyttig for barnehagen.

Ønsker du å bestille en JTI test i din barnehage eller har spørsmål? Ta kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.