– Mange barnehager er gode på HMS for å ivareta både barn og voksne. Likevel er det de færreste arbeidsplasser som har en god avhengighetspolitikk som en del av HMS-arbeidet.  

Det sier HMS-rådgiver og sykepleier Anne-Lise Hole Blakstad i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste (bildet).

Hun har jobbet med rus- og annen avhengighetsproblematikk i arbeidslivet i over 30 år, blant annet i nært samarbeid med Akan (Arbeidslivets kompetansesenter for rus– og avhengighetsproblematikk).

Blakstad erfarer at mange barnehager jobber godt med helse, miljø og sikkerhet, men ser at rus- og annen avhengighetsproblematikk er et tema mange ikke har et forhold til.

– Mange barnehager jobber systematisk med HMS-arbeid, men når det kommer til temaet rus og annen avhengighetsproblematikk er det de færreste som har rutinene på plass. Har barnehagen gode kjøreregler for hvordan de vil ha det i barnehagen – som også er implementert blant de ansatte, er det mye enklere å ta tak i problemet om det skulle oppstå.

Julebordsesong

Hun trekker spesielt frem julebordsesongen som vi nå går inn i som et godt eksempel på en tid på året hvor det kan være viktig å gå igjennom barnehagens kjøreregler i fellesskap.

– Det er viktig at alle ansatte i felleskap diskuterer holdninger til rus. Er det greit å ta en lønningspils med logoen til barnehagen på jakka? Hvordan opptrer de ansatte på personalledersamling eller et kurs? Og hvor grensen for hva som er akseptabelt på julebordet?

Bestill kurs her.

Etabler gode rutiner

HMS-rådgiveren får jevnlig henvendelser fra barnehager som mistenker at en ansatt eller kollega kan ha et avhengighetsproblem, men de vet ikke hvordan de skal gå frem.

– Vi anbefaler alle barnehager, uavhengig av størrelse, å utarbeide en tydelig og enkel avhengighetspolitikk som forankres i et gjensidig forpliktende samarbeid mellom ledelsen og de ansatte.

Hensikten med en rusmiddelpolitikk er å skape trygghet og forutsigbarhet for ansatte og ledere om hva som gjelder med tanke på bruk av rusmidler og spill. En politikk som er kjent blant alle kan være ett av flere virkemidler i arbeidet med å redusere sykefravær, fremme godt arbeidsmiljø samt ivareta barnehagens omdømme, sier Blakstad.

I arbeidet med å utforme en policy for rusmiddelbruk og spill kan det være nyttig å diskutere i personalgruppen:

Policyen beskriver barnehagens holdning til bruk av alkohol, narkotika, legemidler og spill:

 • I arbeidstid og på arbeidsplassen
 • I sosiale anledninger relatert til jobb som fester, konferanser m.m.
 • I fritiden som påvirker jobben i form av nedsatt kvalitet, høyere fravær, svekket sikkerhet og omdømme.

Videre bør en policy beskrive:

 • Hva som skjer hvis policyen ikke følges
 • Hvordan leder kan ta opp en bekymring
 • Hva slags hjelp virksomheten tilbyr ansatte med problemer

Tips til hvordan dere kan gå frem

Start med å diskutere hvordan dere vil ha det.  Ta med både ledelse og ansatte i diskusjonen.

 • Hvordan vil vi ha det hos oss?
 • Hva er akseptabel bruk og når er bruken uakseptabel?
 • Hvordan unngå at våre drikkesituasjoner skader vårt omdømme?
 • Kan vi akseptere alkohollukt og bakrus på jobb?
 • Hva slags holdning har vi til bruk av hasj (og andre illegale rusmidler) på fritiden?
 • Hva gjør vi når spilleaktiviteter går ut over jobb?
 • Hva anses som brudd på policy og hvordan håndtere det?
 • Hva slags hjelp kan virksomheten tilby ansatte med rus- og avhengighetsproblemer?
 • Hvem skal du gå til hvis du selv har et problem?
 • Hvem skal du gå til hvis du er bekymret for om en kollega har et problem?

Akan-kurs

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste tilbyr kurs for barnehagene om rus- og annen avhengighetsproblematikk. Målet med kurset er å øke bevisstheten om temaet og få barnehagene til å etablere rus- og annen avhengighetspolitikk som en del av HMS-arbeidet.

Du kan bestille kurset til din barnehage. Les mer om kurset her.