– Vi er veldig fornøyde og det er mange som har vært misunnelig på oss når vi sier at vi har PBL Mentor HMS, sier Aud Jane Stokkeland Stender, seksjonsleder barnehage i bydel Ullern. 

I bydel Ullern har barnehagene jobbet systematisk med HMS siden de tok i bruk PBL Mentor HMS i januar i år, og siden har de ikke sett seg tilbake.

– Vi ønsket oss et felles system som var tilpasset barnehager. I tillegg måtte det være tilgjengelig og brukervennlig. PBL Mentor HMS oppfyller disse kravene godt og vi er fornøyd med at vi valgte dette systemet, sier Stender.

Vellykket implementering

Det første de gjorde i implementeringen av det nye verktøyet, var å få de ansatte til å forstå hvorfor det er viktig å løfte HMS-arbeidet i barnehagene.

– Det var viktig at de ansatte skulle føle seg trygge og at barns sikkerhet alltid var i høysete. Det er derfor vi jobber med HMS. Vi jobbet også med at alle skulle forstå hvorfor det er viktig med HMS-arbeid. Motivasjonen bak arbeidet bør være noe mer enn at vi er pålagt å jobbe med det, sier Stender.

Deretter ble det laget en rekkefølgeplan slik at barnehagene kunne ta for seg ett og ett tema, og ikke starte på alt samtidig. Implementeringen har vært vellykket og både bydelen og barnehagene er godt fornøyd.

– Vi har bare hørt positivt fra de ansatte som har tatt systemet i bruk, så det har vært veldig bra. Fra en styrers ståsted gir det digitale verktøyet veldig god kontroll. Før var alt i en perm i hylla, nå har vi alt tilgjengelig digitalt. Og oppdager vi noe som ikke er gjort, kan vi sende en beskjed og så vet vi at det følges opp på avdelingene. Her har vi også oversikt over hvem som har lest rutiner og ikke, forteller Anette Hogness, styrer i Møllefaret og Ullernkollen barnehage.

Prøv PBL Mentor HMS gratis

Fleksibelt og oversiktlig system

Barnehagene bruker også aktivt arkivet i systemet for å holde orden på andre rutiner og dokumenter.

– Vi har lastet opp for eksempel uteregler i arkiv. Da er dette tilgjengelig for alle når og hvor som helst. Det gir en fantastisk fleksibilitet å ha alt digitalt, forteller Hogness.

– Det er også enkelt å se om avdelingene gjennomfører sjekklistene og at de ansatte leser rutinene de må kunne. Det gir oss veldig nyttig oversikt, skyter Siri Ruud styrer i Smestad barnehage inn.

Godt fornøyd med første del av HMS-arbeidet. I bydel Ullern har barnehagene jobbet systematisk med HMS siden de tok i bruk PBL Mentor HMS i januar i år. Her representert ved fra venstre Aud Jane Stokkeland Stender seksjonsleder barnehage i bydel Ullern, Siri Ruud styrer Smestad barnehage og Anette Hogness styrer i Møllefaret og Ullernkollen barnehage.

Raske oppdateringer under korona

Barnehagene var glade for å ha et felles system på plass da koronapandemien brøt ut i mars.

– Vi hadde ikke tid til å vente på noe, men sjekklistene fra Udir kom veldig raskt inn i PBL Mentor HMS. For oss var det utrolig nyttig. Vi hadde god oversikt digitalt og slapp og ha sjekklisten på papir. Vi publiserte også egne rutiner kjapt ut til barnehagene i systemet, forteller Stender og skryter av barnehagene som var raske med å følge opp oppfordringer fra bydelen.

Effektivisert HMS-arbeid

Barnehagene i bydel Ullern bruker avvikssystemet til å melde alle avvik. Det gjør at rapporteringen effektiviseres. Det er også mye enklere når avviksrapporteringen skjer raskt og enkelt fra en mobiltelefon eller ipad. Avvikene følges videre opp i bydelens eget avvikssystem.

– Når alle har lik tilgang og kan melde avvik, kommer det også flere avvik, som gjør at HMS-arbeidet blir mer effektivt og systematisk, forteller Hogness.

– Da har vi også god dokumentasjon på alt som gjennomføres. Vi bruker si «det som ikke er dokumentert, er ikke gjort». Det får vi god hjelp til i systemet, hvor vi som eier har full oversikt over HMS-arbeidet i alle barnehagene. Vi kan også enkelt hente ut det vi har bruk for hvis vi får tilsyn, tilføyer Stender.

– Vi blir aldri ferdig med å jobbe med HMS, men nå vet vi at vi alltid har et oppdatert og godt HMS-system. Og om vi har blitt bedre på HMS-arbeid? Ja, og vi er blitt mer bevisst på dette arbeidet og ser HMS-problematikk i hverdagen på en annen måte, sier Hogness.

Hva er det beste med PBL Mentor HMS?

– Det er samlet, det er digitalt og det er enkelt å bruke. I tillegg har alle tilgang og har det alltid med seg. Det er bare «klikk» inn på mobilen, så er du der liksom, sier Ruud.

– Noe av det viktigste med PBL Mentor HMS er at det et frigir tid. Tid som vi kan bruke på kjerneoppgaven – som er å være sammen med barna. Da må vi ha gode effektive systemer, sier Stender.

Anbefaler PBL Mentor HMS til andre

Både Stender, Ruud og Hogness anbefaler gjerne systemet til andre og er godt fornøyd med hvor enkelt det er å bruke. Det har gjort HMS-arbeidet mer lystbetont.

– HMS-arbeid er ikke lenger noe som blir sett på som kjedelig. Vi har knekt en kode og systemet har bidratt godt i det. Nå er systemet lett tilgjengelig og enkelt å bruke. Da blir det fulgt opp og de ansatte er stolte over den jobben de gjør og det de får til innen HMS, avslutter Stender.

Klar for en enklere HMS-hverdag?

Du kan prøve PBL Mentor helt gratis og uforpliktende i din barnehage, bydel, kommune eller konsern i dag! Fyll ut skjema og få tilgang.

Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis