Vi samarbeider med Medco dinHMS gruppen

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste er offisiell partner i Medco dinHMS gruppen som tilbyr bedriftshelsetjenester og kurs, til alle bedrifter og kommuner i hele Norge. Sammen skaper vi arbeidsglede.

For ytterligere informasjon om avdelinger, lokasjon og tjenester:

Les mer

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste

Gjør barnehagen til en enda bedre arbeidsplass. Vi hjelper deg!

Tilpasset din barnehage

Få et skreddersydd opplegg. Vi har bred erfaring med alle typer barnehager.

Friskere ansatte

Færre sykmeldinger med riktig kunnskap og tilrettelegging.

Godt arbeidsmiljø

En enda bedre barnehage med en positiv og meningsfull arbeidshverdag.

Slik skaper vi en bedre arbeidsplass

Ingen barnehager er like. Arbeidsplassens utforming og arbeidsmiljø varierer fra sted til sted. Vi er bedriftshelsetjenesten for alle barnehager i hele landet. Hos oss får du et skreddersydd tilbud som passer for din barnehage, og som gir resultater der dere trenger det mest.

Vår grunnpakke dekker det som er lovpålagt, og du velger selv hvor mye du ønsker å benytte deg av våre tjenester utover den. Du kan også få hjelp og støtte fra oss selv om du kanskje er tilknyttet en annen bedriftshelsetjeneste.

Vi i bedriftshelsetjenesten støtter og gir råd til både leder og den ansatte i arbeidet med å sikre et godt arbeidsmiljø.

Vi kan bistå med alt fra fysisk utforming, måling av støy og andre faktorer som påvirker miljøet på jobb, til arbeidsmiljøundersøkelser og arbeid med det psykososiale arbeidsmiljøet.

Ønsker du en friskere barnehage? Ta kontakt med oss!

Grunnpakke

Du får en grunnpakke som består av:

 • Oppstartsmøte
 • Verktøy for sykefraværsoppfølging
 • Årlig aktivitetsplan
 • Årsrapport
 • Kort rådgivning på telefon og e-post
 • Nyhetsbrev
Få tilbud

Veiledning og kurs

Alle barnehager er unike. Vi tilbyr veiledning og kurs tilpasset akkurat din barnehage. Her ser du en oversikt over de tema vi kan bistå deg innenfor. Er du usikker på hvor skoen trykker? Ta kontakt med oss, så finner vi sammen ut hvordan vi best kan støtte deg og de ansatte i barnehagen.

Kontakt oss

Kurs

Se oversikt over kurs PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste tilbyr.

Nettkurs

HMS-økonomi – verdien av å forebygge

Kurset skal gi deg en økt forståelse for sammenhengen mellom HMS-aktiviteter og økonomi, og hvilket potensiale det ligger i å jobbe med forebygging.

Se nettkurset

Våre tjenester

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste hjelper deg å utvikle en beredskapsplan som er tilpasset din barnehage. Vi bistår også med planlegging av ulike kriseøvelser.

Du får hjelp til:

 • Risikovurdering av ulike senarioer, inkludert dokumentasjon.
 • Å videreutvikle rutiner og beredskapskort tilpasset den enkelte barnehage.
 • Opplæring og øvelse sammen med personalgruppen.

Kontakt oss for et skreddersydd opplegg for din barnehage.

Muskel- og skjelettplager forebygger du best ved å være i fysisk aktivitet. Arbeidsgiver har plikt til å legge til rette, og arbeidstaker har plikt til å medvirke. Vi hjelper dere å finne gode løsninger på jobbsituasjonen.

Du får hjelp til:

 • Kartlegging: Hvilke oppgaver og arbeidsområder bør dere endre på?
 • Individuell vurdering: En fysioterapeut eller ergoterapeut observerer og intervjuer medarbeiderne og anbefaler tiltak.

Du kan også bestille kurset «Ergonomikurs om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager i barnehagen» Kurset passer for både ledere og medarbeidere.

Som leder har du ansvar for å følge opp ansatte som er sykmeldt. Da trenger du oppfølgingsplaner, og kanskje også å tilrettelegge arbeidsforholdene for å hindre fremtidige fravær.

Du får hjelp til:

 • Rådgivning og veiledning til både arbeidsgiver og arbeidstaker
 • Innføring av sykefraværsrutiner
 • Lage og gjennomføre oppfølgingsplaner
 • Dialogmøter, individuelle støttesamtaler og sykefraværssamtaler

Du kan også bestille kurset «Praktisk sykefraværsarbeid» om hvordan dere bør jobbe med forebygging og oppfølging. Kurset passer for både ledere og medarbeidere.

Ekspertbistand

Ved langvarig eller hyppig sykefravær kan du også ha rett på ekspertbistand fra NAV. Vi kan hjelpe deg med søknad og prosess for å finne løsning.

Les mer om ekspertbistand

Gode rutiner og kontinuerlig arbeid med hygiene, kan forebygge smitte. Barnehager som serverer mat, må i tillegg følge næringsmiddelregelverket.

Dette får du:

 • Vi besøker barnehagen og kartlegger områder og rutiner dere bør forbedre.
 • Råd og veiledning om hvordan dere kan jobbe med hygiene, smittevern og mathygiene.
 • Veiledning om hvordan dere håndterer de vanligste sykdommene.
 • Hjelp til å lage gode rutiner for hvordan dere kan samarbeide og snakke med foreldrene.

Du kan også bestille kurset «Hygiene og smittevern i barnehagen». Kurset passer for både ledere og ansatte.

Hva gjør du som leder hvis du finner ut at en av de ansatte i barnehagen har et rusproblem eller at noen har vært ruset på jobb i barnehagen? Vi hjelper deg med å lage en ruspolitikk. Denne vil fortelle hva som er uakseptabelt og hvordan du skal håndtere brudd på retningslinjene.

Dette får du:

 • Hjelp til å lage og innføre retningslinjer for rus.
 • Råd om hvordan du skaper gode rutiner og holdninger på arbeidsplassen.
 • Veiledning til både leder og ansatt i konkrete saker som oppstår.
 • Bistand og deltakelse ved behov for å lage et individuelt AKAN-opplegg.

Du kan også bestille kurset «Rus i barnehagen». På kurset vil dere lære hva som regnes som et problem, lover og regler i arbeidslivet og forebygging og håndtering av rusproblemer. Kurset passer for alle i barnehagen.

Gode HMS-rutiner kan redusere sykefraværet og gjøre det enklere å samarbeide.

Du får hjelp til:

 • Utvidet rådgivning innen HMS
 • Revisjon av barnehagens HMS-system
 • Vernerunder
 • Veiledning og rådgivning i HMS-møter i barnehagen
 • Førstehjelpskurs
 • AMU-arbeid — råd og veiledning til barnehagens arbeidsmiljøutvalg og deltakelse på AMU-møter
 • PBL Mentor — en digital løsning for HMS, sykefravær, oppfølging og personalhåndbok.

Er du verneombud eller leder i barnehagen? Gå ikke glipp av vårt populære HMS-kurs som arrangeres flere steder i landet. Kurset går over tre dager og tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud. Bestill kurset her.

Du kan også bestille kurset «HMS i barnehagen». Kurset passer for ansatte eller for ledere og verneombud og holdes i din barnehage.

Å skape en arbeidsplass der folk trives er det beste du kan gjøre for å holde sykefraværet nede. Men hvordan står det egentlig til med arbeidsmiljøet? Vi hjelper deg med å forstå hva som fungerer, og hva du kan gjøre for å forbedre det.

Arbeidsmiljøundersøkelse:

 • De ansatte svarer anonymt på nett.
 • Du får en oversiktlig rapport.
 • En «temperaturmåler» på arbeidsmiljø, trivsel og ledelse.
 • Sammenligner resultatet med andre barnehager.
 • Passer for barnehager med åtte eller flere ansatte.

Intervju av ansatte:

 • 30 minutters intervju med hver medarbeider.
 • Dypdykk i barnehagens arbeidsmiljø.
 • Du får en anonymisert rapport som viser de viktigste funnene.
 • Vår vurdering og forslag til tiltak.
 • Passer for barnehager med åtte eller flere ansatte.

Fellesmøte

 • Vi bruker møtet til å danne oss et bilde av miljøet i barnehagen.
 • Veiledning om hvordan dere bør jobbe og hvilke grep dere kan ta for å forbedre miljøet
 • Passer for alle barnehager

Etter kartleggingen

 • Du velger om vi skal presenterer resultatet for de ansatte.
 • Vi kan hjelpe deg med å sette tiltakene ut i livet.

Du kan også bestille kurset «Psykososialt arbeidsmiljø i barnehagen». Kurset varer i tre timer og passer for både ledere og ansatte.

God ledelse skaper trivsel og samhold blant de ansatte. Men å være barnehageleder kan være en ensom jobb. Vi gir deg verktøyene du trenger for å bli en enda bedre og tydeligere leder.

Du vil lære:

 • Å sortere og prioritere oppgaver.
 • Kommunikasjon og motivasjon.
 • Hvordan oppnå resultater sammen med andre.
 • Dine styrker og utviklingsområder.
 • Å håndtere vanskelige personalsaker og konfliktsituasjoner.
 • Å lede i perioder med store endringer.

God luftkvalitet, gode lysforhold og lite støy er viktig for både helse og trivsel.

Mindre støy

Vi måler akustikk og etterklang i de ulike rommene, dokumenterer og anbefaler tiltak.

Bedre luft

Vi måler CO2, temperatur og luftfuktighet og foreslår tiltak, for eksempel ventilasjon eller temperaturregulering.

Riktig belysning

Vi måler lysforholdene og kommer med praktiske tips om belysning og plassering av møbler og lyskilder.

Radonmåling

Alle barnehager skal ha så lave radonnivåer som mulig. Vi måler radonnivået og gir deg veiledning om helseeffekter og tiltak.

Du kan også bestille kursene «Støy i barnehagen» og «Inneklima i barnehagen». Kursene varer i tre timer og passer for ledere og ansatte.

Vi er barnehagens ekspertbistand

Alle bedrifter kan søke om IA-midler. Det er ikke lenger slik at barnehagen må ha en avtale for å søke om ekspertbistand.

Les mer

Elektronisk arbeidsmiljøundersøkelse i barnehagen

En elektronisk arbeidsmiljøundersøkelse kan gi deg viktige svar og hjelpe deg med å bevare og bygge godt arbeidsmiljø.

Les mer

Trenger du et avbrekk i hverdagen?

Her er tre korte og effektive pauser med bøy og tøy, styrke, og enkel avspenning til deg som jobber i barnehagen!

Les mer