– Kommunikasjonen med foreldrene flyter mye bedre med PBL Mentor Kidplan, sier Barbro Johansen, styrer i Marsvegen barnehage i Tromsø.

Det var enkelt å komme i gang med PBL Mentor Kidplan for de ansatte i Marsvegen barnehage i Tromsø. Styrerassistent og pedagogisk leder Rikke Spjøtvold er godt fornøyd med hvor raskt både ansatte og foreldre tok kommunikasjonsverktøyet i bruk.

– Jeg tror de ansatte ble overrasket over hvor lett det var å bruke. Et virkelig brukervennlig system. Her har vi oversikt over det meste internt, og foreldrene har også lett tilgang på beskjeder og informasjon med en egen app, forteller hun.

Barnehagen fikk ikke fullført testperioden. Etter planen skulle kun én avdeling ta verktøyet i bruk, men så snart de var kommet i gang, ble de enige om at det ikke var noe å vente med.

– Vi skjønte raskt at Kidplan innfridde forventingene våre, og snart hadde alle tatt systemet i bruk, forteller Sjøtvold.

Enklere hverdag for styrer

For styrer Barbro Johansen er hverdagen blitt enklere. Hun har nå mye bedre oversikt over hvor mange barn som er i barnehagen til enhver tid. Ferieplanleggingen blir også letter når barnas ferie er plottet inn i systemet.

– Vi kan fordele ansattressursene på en enda mer hensiktsmessig måte. Er det færre barn enn normalt på en avdeling, og for lite ansatte på en annen, kan vi kjapt og greit se det i Kidplan og eventuelt sende en ansatt over til en annen avdeling. Vi har også oversikt over hvor mye ferie barna har hatt og kan minne foreldrene om dette, forteller hun.

Kidplan samler informasjon på en god måte for barnehagen. Tellelister, samtykkeskjema, beskjeder, ukeplaner og mer er alt tilgjengelig i systemet. I Kidplan er det også mulig å styre hvem som skal ha tilgang til hva på en god måte. Slik blir også personvernet ivaretatt.

– Her har vi alt på samme plass, det er veldig greit. Vi kan styre tilganger og sørge for at ansatte får relevant informasjon, forteller Johansen.

Bedre kommunikasjon

Ikke minst har kommunikasjonen med foreldrene blitt bedre. Johansen forteller at kommunikasjonen flyter mye bedre. Det gjelder både kommunikasjonen mellom barnehagen og foreldre og mellom foreldrene. Spjøtvold viser til eksempler som bursdagsinvitasjoner og etterlysning av forsvunnede klesplagg.

– Dette avlaster også oss i barnehagen en god del, sier Spjøtvold.

På «tavla» deler de mye fra aktiviteter i barnehagen. Alt fra brannøvelse til turer og påminnelser om ulike ting. Det fungerer godt og foreldrene får det med seg.

– Vi kan se hvilke foreldre som har sett hvilke poster. Det er nyttig fordi vi da kan minne den aktuelle foreldre på å sjekke Kidplan og avdekke eventuelle behov for veiledning om systemet.

Anbefaler Kidplan til andre

Både styrer og ansatte er svært fornøyde med PBL Mentor Kidplan og anbefaler det gjerne til andre barnehager.

– Vi har hjulpet andre barnehager i Norlandia-konsernet med å komme skikkelig i gang med Kidplan. Vår erfaring er at alle like systemet godt, sier Rikke.

– Vi er også godt fornøyde med å kunne gi innspill til PBL hvis det skulle være noe vi savner i systemet. Vi opplever at de lytter til oss og på den måten er vi med å prege utviklingen. Det er kjempebra, avslutter Johansen.

Vil du prøve PBL Mentor Kidplan?

Har du ikke PBL Mentor Kidplan i din barnehage, så kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis