Vi har lansert en ny og forbedret versjon av barnemappen som gjør det lettere for dere å jobbe med de nye personvernreglene. Dette er et viktig bidrag til at dere skal kunne bruke PBL Mentor Kidplan til å lagre alle personopplysninger om barn i barnehagen.

 

Hva er nytt?

Rettighetsstyring for ansatte

Som administrator har du mulighet til å gi utvidet rettighet i barnemappen til enkelte avdelingsbrukere. På denne måten kan dere begrense tilgangen til særlig sensitive dokumenter.

 

Rettighetsstyring på dokumenter

Administrator og avdelingsbruker med utvidet rettighet har mulighet til å dele enkelte dokumenter i barnemappen med alle avdelingsbrukere.

 

Dele dokumenter med foresatte

Som hovedregel har barnets foresatte rett til innsyn i alle dokumenter dere lagrer om barnet. Det er foresatte som eier barnets personopplysninger. Gjennom barnemappen har dere har nå mulighet til å gi foresatte innsyn i opplysningene dere lagrer om barnet.

 

Mulighet for å opprette et nytt dokument i barnemappen.

Du har mulighet til å opprette et dokument direkte i barnemappen. Dette er en sikrere løsning som reduserer antall filer som må lagres lokalt på PC før opplasting i Kidplan.

 

For mer informasjon, se brukervideo med gjennomgang av disse nye funksjonene her.