I Trondalen barnehage er de så redde for å gå glipp av noe, at de ansatte bare må på jobb. Barnehagen med 73 barn og 20 ansatte, har i flere år vært kjent for å ha et lavt sykefravær på cirka to prosent. Når PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste fikk vite at barnehagen nå har null prosent i sykefravær, besøkte vi barnehagen for å finne ut om dette virkelig var sant.

Latteren sitter løst rundt bordet når bedriftshelsetjenesten besøker personalmøtet i Trondalen barnehage i Fredrikstad. Barnehagen gjennomførte nylig en arbeidsmiljøundersøkelse, med så gode resultater at vi ble nysgjerrig og ønsket å høre mer om suksesshistorien til barnehagen.

− Det er noen som ikke tror på oss når vi sier det, men siden august i år har vi hatt null prosent egenmeldt sykefravær, så ja – det er faktisk helt sant. Og årsaken til det er de fantastiske folka som jobber her og arbeidsmiljøet vårt, sier styrer i Trondalen barnehage i Fredrikstad, Kristin Epland.

Høy trivselsfaktor

Øynene til de ansatte i Trondalen barnehage lyser opp når de får spørsmål om hvorfor de trives så godt i barnehagen, og deler gladelig.

− Det er høy arbeidsmoral i denne barnehagen. Alle er veldig profesjonelle og brenner for det vi gjør. Det er mye smil og latter, og så er det lav turnover og mange som har vært her i mange år. Vi har knyttet sterke bånd til hverandre, sier en av de ansatte mens mange nikker.

I denne barnehagen gjør de mye gøy sammen på fritiden. En ansatt forteller om aktiviteter som julebord, turer og reiser, pizzaspising og fotballkamper som må sees sammen.


Styrer Kristin Epland forteller at det er mye raushet og hjelpsomhet mellom avdelingene.

− Det er mye engasjement i denne barnehagen. Vi jobber med mange prosjekter og tenner på hverandres idéer og ønsker alltid å være fremoverlent. Det er et veldig dynamisk miljø, vi blir aldri mett på å være barnehagelærer, og det er alltid giv etter å lære nye ting, legger en av de ansatte til.

På spørsmål om hvilke prosjekt de jobber med, ramser de opp i fleng: Alt fra familiekonserter til rekruttering av flere menn til barnehagen.

− Men et av de mest spennende prosjektene vi har jobbet med de siste to årene, er et prosjekt hvor vi jobber med relasjonskompetanse med vekt på foreldresamarbeid, sier Kristin Epland.

Prosjektet handler om å skape gode relasjoner med familiene og mot til å snakke med foreldre om utfordrende temaer.

− Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med alle Samvirkebarnehagene i Fredrikstad og høgskolen i Halden. De ansatte i barnehagen har blant annet deltatt på forelesninger og øvingsarenaer hvor de har måttet delta i rollespill og gjenskape ekte sitasjoner med foreldre, sier Epland og en ansatt som deltok på øvingsarenaen.

De legger til:

− Vi måtte bruke vår egen erfaring og gå inn i rollen vi bruker på jobb. Det var veldig mye læring i å gå gjennom realistiske samtaler og øve på samtaler vi kommer til å ha med foreldrene. Og det er nettopp disse tingene her, at vi deltar i så mange prosjekt og kontinuerlig utvikler oss som fagpersoner, som gjør at jeg trives i denne barnehagen. Det gjør også at vi er redde for å gå glipp av noe på jobb.


I denne barnehagen er personalet glad i å samles rundt bordet for de gode samtalene.

Ikke redd for en diskusjon

Verneombud i barnehagen, John Arne Trøsberget, deler sine erfaringer og tanker om hvorfor det er et så godt arbeidsmiljø i Trondalen barnehage.

− Jeg har jobbet i denne barnehagen fra starten av, og det har alltid vært jobbet målrettet for å bygge rammer for hvordan vi ønsker å ha det på jobb. Vi har en felles kultur og retning. Leder stiller krav til oss, og vi har klare pedagogiske mål. Det er med på å skape en trygghet og forutsigbarhet for oss som jobber her, familiene og barna, sier han.

I denne barnehagen er de ikke fremmed for å ta de vanskelige og utfordrede samtalene.

− Det ligger så gode relasjoner til grunn, og vi har så god tilbakemeldingskultur, at vi ikke er redd for å diskutere, spille hverandre god og tørre si ifra når vi har noe på hjertet. Alle stemmer blir hørt, og vi er ikke enig i alt. Så det kan godt bli diskusjoner som høres ut som det tar av, og så er vi venner når vi går ut fra møtet, sier han og referer til en episode som skaper latter rundt bordet.

Styrer Epland er enig med verneombudet og deler sine refleksjoner rundt suksesshistorien til barnehagen.

− Suksesshistorien vår er oss som sitter rundt dette bordet, og som elsker å være her sammen. Vi prater sammen om alt, og når vi trenger å ta opp noe utfordrende, gjør vi det med humor, profesjonalitet, med faglighet og med en veldig høy grad av kjærlighet til hverandre, til familiene og til barna, sier hun mens hun forteller hvor glad hun er i sine ansatte, og legger til:

− Det er mye raushet og hjelpsomhet mellom avdelingene, vi pleier å si at vi ser huset under ett.


Verneombud John Arne Trøsberget, deler sine erfaringer og tanker.

Ingen vikarer

I Trondalen barnehage er det viktig at alle støtter hverandre når det trengs og tar i et tak om noen er borte.

− Ja for de får faktisk lov til å være borte fra jobb om de er syk. Det vi ikke anbefaler, er å bli hjemme i senga. Vi ønsker at ansatte kommer på jobb med litt vondt i hode og ser hvordan det går i løpet av dagen. Og da snakker jeg ikke om migrene, armbrudd og andre sykdommer som gjør at man må være hjemme, sier Epland.

Hun deler at barnehagen har vært gjennom noen tøffe tak.

− Vi har vært gjennom sykdom, skilsmisser, ansatte som sliter med kroppen sin, og da legger vi til rette for at ansatte skal ha det fint på jobb. Vi er sabla god på å vise omsorg for hverandre.

Når var sist barnehagen hadde vikar? Det blir stille rundt bordet.

− Oi, det var et godt spørsmål. Det kan jeg ikke huske, sier Epland.

En ansatt sier at hun aldri har opplevd at barnehagen har hatt vikar, kun ved svangerskapspermisjon.

− I denne barnehagen føler vi oss uerstattelig. Vi får kanskje en liten aha-opplevelse når vi snakker med andre barnehager, som må ha mange vikarer, opplever mye sykdom og andre utfordringer med sykefravær og arbeidsmiljø, sier hun.

Det er mye smil og latter rundt bordet i Trondalen barnehage.

Tre gode råd

Trondalen barnehage deler sine tre beste råd til andre barnehager som ønsker å bygge et godt psykososialt arbeidsmiljø og jobbe med lavere sykefravær.

  1. Sørg for å ha de beste menneskene på jobb

Vi bruker mye tid i ansettelsesprosessen og prøvetiden, og er god på intervjuene for å finne de rette folkene. En person kan ha den rette faglige kompetansen, men må også passe inn i kulturen til barnehagen for å fungere med sine kollegaer, familiene og barna. Selv om noen slutter av ulike årsaker eller går av pensjon, skal ikke arbeidsmiljøet smuldre opp. Vi skal ikke være avhengig av tre eller fem på jobb for at det går rundt, men alle våre ansatte.

  1. Bygg en tydelig tilbakemeldingskultur

Jobb med å ha en felles kultur og pedagogikk i barnehagen. Vær tydelig på hva barnehagen står for. Hva er det vi kjemper og jobber for? Vi er ikke like noen av oss, men vi må ha samme mål, samme verdigrunnlag og gjennomføre samme pedagogikk. Dette skaper igjen trygghet for å si ifra og tørre ta diskusjoner sammen.

  1. Ha en tydelig og engasjert leder

Leder må ha forventninger til sine ansatte og være engasjert i jobben sin. Det skaper gode rammer og trygghet for ansatte, foreldre og barn.

 

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste kan være en støttespiller om barnehagen trenger råd og hjelp med sykefravær og arbeidsmiljø.

− Bedriftshelsetjenesten er enig i rådene til barnehagen, og vi mener Trondalen barnehage er et prakteksemplar på hvordan en barnehage bør jobbe med arbeidsmiljø og sykefravær. En tydelig ledelse og god tilbakemeldingskultur er avgjørende for et lavt sykefravær, sier HMS-rådgiver Lene Sjøvik Offstad.


HMS-rådgiver Lene Sjøvik Offstad mener Trondalen barnehage er et prakteksemplar på hvordan en barnehage bør jobbe med arbeidsmiljø og sykefravær.

Elektronisk arbeidsmiljøundersøkelse

I november gjennomførte barnehagen en arbeidsmiljøundersøkelse i regi av PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, hvor barnehagen scorer over gjennomsnittet sammenlignet med andre barnehager i landet.

− Alle piler peker oppover, og vi er så stolt over at vår barnehage er blant landets beste på arbeidsmiljø. Vi er også veldig fornøyd med at svarprosenten på undersøkelsen er 100, noe som gjenspeiler at gjengen som jobber her ikke er redd for å si ifra og ønsker å være med å påvirke sin egen arbeidshverdag, sier Kristin Epland.

Verneombudet nikker bekreftende.

Ønsker du å bestille en elektronisk arbeidsmiljøundersøkelse, eller trenger du hjelp med sykefravær og arbeidsmiljø? Ta kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

Akkurat nå har vi kampanje på Elektronisk arbeidsmiljøundersøkelse, les mer og se priser!