− Det er høye krav når det gjelder HMS-arbeid i barnehagen. Den største utfordringen er å få tid til dette arbeidet, både for ledelse og medarbeidere, sier daglig leder i Lillevollen barnehage, Beret Rørvik.

Nylig deltok hun sammen med flere barnehageledere og verneombud på HMS-kurs i Bodø, i regi av PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

− Jeg har vært på dette kurset før og tenkte det var fint med en oppfriskning, og så tok jeg med meg vårt nye verneombud også. Hun har lang fartstid i barnehagen, men det er mye nytt i rollen som verneombud, og da er dette kurset nyttig, sier Beret Rørvik.

Hun synes kurset er praktisk innrettet mot akkurat det barnehagen trener på og de problemstillingene de ofte møter på.

Styrer i Stemland Gårdsbarnehage, Ann Merete Land, deltok også på HMS-kurset og er enig med Rørvik i at kurset er nyttig å delta på:

− Jeg fikk masse faglig påfyll og oppdatering på lover og regler. Det beste er å snakke med andre på kurset og få inspirasjon til ulike måter å løse tema og problemstillinger på.

Hun likte også at det under kurset ble tid til egenrefleksjon og at de fikk eksempler fra virkeligheten.

− Det er en del ting man ikke snakker så mye om i barnehagen fordi vi har det så bra og ikke opplever de utfordringene som beskrives. Når noen med erfaring kommer med praksisfortellinger fra egen jobb, så ser man at det også kan skje i barnehagen vår. Så det er viktig å tenke forebygging og risikovurdering, sier Land.

Ønsker du å delta på HMS-kurs? Les mer om kurset og kursholderne lenger ned i saken. Du kan også se en oversikt over byene vi skal holde kurs i her!

HMS-rådgiver i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Lise Brox, forteller at HMS grunnkurs gjennom arbeidsmiljøloven er et lovpålagt kurs for alle verneombud.

Systematisk tilnærming til HMS-arbeid i barnehagen

I 2022 kom barnehageloven med endringer om at det nå stilles krav til skriftlig dokumentasjon på det systematiske arbeidet som kreves innenfor kapittel 8 i loven, som går på psykososialt barnehagemiljø.

− I barnehagen vår er vi godt i gang med dette arbeidet, og vi jobber en del med det på personalmøter og pedledermøter. Ansatte er trygge på hvordan vi skal håndtere dette, men vi må nok få det enda mer implementert. Da er det greit å få noen gode råd på kurs, sier Ann Merete Land.

Beret Rørvik legger til at de ikke opplever så stor endring i praksis etter lovendringen.

− Vi har jobbet systematisk med dette i flere år. Vi har likevel tatt temaet ekstra opp på personalmøter for at alle skal bli klare over lovendringen.

Med systematisk tilnærming til HMS arbeid, gjør det kravene i HMS-arbeidet og kravene i kapittel 8 overkommelige.

Lillevollen barnehage har brukt skriftlige tiltaksplaner i flere år.

− Jeg tror de fleste synes tiltaksplaner er et godt verktøy. Fra foreldre har jeg også bare møtt forståelse. De setter pris på at vi lager konkrete tiltak og skriftliggjør dem slik at de kan bli fulgt opp og vurdert. Jeg oppfatter derfor kapittel 8 som en bekreftelse på at vi jobber på en god måte, og at vi kan bruke den som en veileder for hvordan vi skal arbeide for å få et godt psykososialt barnehagemiljø, sier Beret Rørvik.

Hun reflekterer over at bemanningen i barnehagen hennes er den samme nå som flere år tilbake:

− Jeg syns det er et tankekors at bemanningen i barnehagen er den samme nå som for mange år siden, da systematisk HMS ikke var noe som ble snakket om. Det vil si at det ikke tas høyde for ressursene som trengs for å gjøre dette arbeidet godt og systematisk. Da er det fare for at det blir tilfeldig og personavhengig. I barnehagen vår kom vi også litt ut av det i korona-tiden fordi vi hadde nok med smittevernsveilederen. Så jeg ser at det krever litt planarbeid for å få inn de gode rutinene igjen.

Ann Merete Land legger til at HMS-kravene er for så vidt greie og de gjør det meste av dette i hverdagen:

− Utfordringen er å få tid til å implementere alt for alle ansatte. Det skjer hele tiden noe nytt, og nyansatte kommer til. Det viktigste er nok å få alt inn i et årshjul som varer over en periode på flere år. Det er mye som skal dokumenteres, spesielt siden HMS i barnehagen gjelder for både ansatte og barn.

HMS-verktøy som er relevant for barnehagen

På kurset blir verktøyet PBL Mentor HMS brukt i en praktisk tilnærming, for å vise barnehagene hvor enkelt det er å dokumentere og registrere kravene.

Beret Rørvik synes verktøyet hjelper barnehagen til å ha god og systematisk tilnærming til HMS-arbeidet:

− I verktøyet finner vi svar på de utfordringene vi har både når det gjelder barn og ansatte.

Det er Ann Merete Land enig i:

− PBL mentor HMS har gjort det enklere å ha oversikt og finne frem på telefon og nettbrett i barnehagen. Det er delt inn i gode områder, så vi finner enkelt frem når det trengs, både akutt og ellers i hverdagen. Det vises godt når rutiner oppdateres og når vi må inn å vurdere om vi skal endre våre rutiner og beredskapskort.

Hun er fornøyd med at alle rutinene de hadde i sin gamle HMS-perm enkelt kunne overføres til rutinene som ligger inne som forslag i verktøyet.

− PBL Mentor HMS er relevant, og malene som ligger i verktøyet passer til vår barnehage når vi reviderer til vårt bruk. Siden vi er en gårdsbarnehage, har vi en del andre elementer som gjelder gårdsdrift også, sier Land.

Som styrer har hun oversikt over hvilke ansatte som leser rutiner og hvem som trenger påminnelse.

− Jeg kan også slette leseloggen for hvert år eller når det er behov for det og starte på nytt. Alt av avvik kommer direkte på mail til meg, og da blir det enkelt å behandle umiddelbart. Vi bruker også arkivet til å lage alle referater som ansatte skal se, så da er det enkelt å gå tilbake til aktuelle referat for å se hva vi ble enige om, sier hun.

Land syntes det var fint at HMS-kurset viste hvordan barnehagen praktisk kan bruke verktøyet PBL Mentor HMS:

− Jeg fikk et større innblikk i verktøyet, og jeg fikk også en del nyttige tips og råd om hvordan vi kan bruke det enda bedre. Og så har jeg hatt noen fine dager på kurs og koset meg sammen andre barnehagefolk. Jeg ser at vi har mange like utfordringer, og da er det nyttig å møte andre som har gode løsninger og tanker om ting man kan jobbe med.

Bransjespesifikt kurs for barnehager

HMS-rådgiver i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Lise Brox, forteller at HMS grunnkurs gjennom arbeidsmiljøloven er et lovpålagt kurs for alle verneombud.

− Det stilles krav om at alle verneombud i barnehager skal ta et 40 timers grunnkurs i internkontroll og systematisk HMS arbeid. Siden vi er bransjespesifikke, kan vi ved å sette opp et spesialtilpasset kurs for barnehagene, som dekker arbeidsmiljøfaktorer som spesifikt favner barnehagedrift, bruke tre dager, sier Brox.

Les også: hvorfor skal barnehagen på HMS kurs?

På spørsmål om hva de går igjennom på kurset, ramser hun opp arbeidsmiljøloven og forskriftene, arbeidsgivers og ansattes plikter og roller i arbeidsmiljøarbeidet, samt verneombudets og tillitsvalgte sine roller og oppdrag.

− Siden vi holder et bransjespesifikt kurs, har vi også med tema som sykefravær, ergonomi, hygiene og smittevern, arbeidsmiljø, beredskap, rus- og avhengighetspolitikk og mye mer, sier Brox.

Les gjerne mer om kurset og se hvilke byer vi kommer til i år!