– Hvis du jobber med beredskapsplanen nå, så blir det mye enklere å snu seg hvis tiltaksnivået endres, sier produkteier for PBL Mentor HMS Marianne Amundsen Bergrud.

Da den såkalte trafikklysmodellen for tiltak under koronapandemien ble innført, ga myndighetene melding om at alle barnehager og skoler skal ha en beredskapsplan for endring av tiltaksnivå. Hensikten er at barnehagene og skolene raskt kan iverksette nye tiltak dersom endring i smittesituasjonen fører til at myndighetene på kort varsel endrer tiltaksnivå. For at din barnehage eller skole skal kunne gjøre dette raskt, må planleggingen og dokumentasjonen være gjort i forkant.

– Jo mer detaljert det blir planlagt, desto enklere blir det å iverksette tiltakene, sier Bergrud.

Beredskapsplan i PBL Mentor HMS

Dokumentasjonen som trengs i beredskapsplanen finnes i malbiblioteket i PBL Mentor HMS. Dokumentasjon som angår koronapandemien ligger blant annet under HMS-området «Hygiene og smittevern». Rutinene og sjekklistene må tilpasses den enkelte barnehage og skole slik at de raskt kan iverksettes dersom det blir endring i smittevernnivå.

Les mer om hvordan dette blir ivaretatt og se webinar her.

Vær forberedt

Utdanningsdirektoratet skriver at både barnehager og skoler må forberede en start på gult nivå til høsten. Men de må også ha alt klart dersom sentrale myndigheter fatter vedtak om å gå over til rødt tiltaksnivå.

Les mer om barnehage- og skolestart her.