I flere år har daglig leder i Toftøy og Blomvåg barnehage, Olaug Merete Rong, vært opptatt av at alle ansatte skal ha det bra på jobb.

− Så annethvert år inviterer vi PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste til å gjennomføre en personlig arbeidsmiljøundersøkelse i begge barnehagene. Da får vi kartlagt hvordan de ansatte har det på jobb og hvilke tiltak vi må gjøre for å styrke arbeidsmiljøet, sier hun.

Personlig arbeidsmiljøundersøkelse er en grundig undersøkelse hvor man går i dybden og intervjuer hver enkelt ansatt i barnehagen, og kartlegger blant annet trivsel, mestring, rolleavklaringer og forhold til leder og kollegaer.

Rong er stolt over at barnehagene hun leder har gode arbeidsmiljø, tross litt høyt sykefravær.

− Vi ønsker å bekrefte jobben vi gjør med arbeidsmiljøet og heie på hverandre. Den gode hverdagen er viktig, og i felleskapet er vi som en familie som tar vare på hverandre. Vi ønsker et arbeidsmiljø der alle er inkludert og kan bidra, og med en slik undersøkelse får alle ansatte en stemme sier Olaug Merete Rong.

Hun opplever at ansatte er takknemlige for at barnehagen tar seg tid til å lytte til hver enkelt medarbeider:

− Etter gjennomført undersøkelse, får vi ofte tilbakemelding om at samtalen med rådgiveren fra PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste er en trygg og god arena for å ta opp ulike sider av arbeidshverdagen. Alle føler seg sett og hørt av en nøytral person.

Trygge rådgivere

Rong sier hun blir oppmerksom på sin egen rolle i ulike ledd i organisasjonen etter undersøkelsen.

− Det er berikende å ha noe å strekke seg etter i etterkant av undersøkelsen. For eksempel er det godt for meg som leder å kunne justere på uvaner jeg har tilegnet meg, som kanskje ikke alltid er like kloke og gode valg for alle.

På spørsmål om hvordan det er å samarbeide med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, skryter hun av rådgiverne som jobber i bedriftshelsetjenesten.

− De oser av godhet når de kommer på besøk til oss. Rådgiverne oppleves ressursrike, trygge, troverdige og ryddige, samt de er lette å snakke med. Det gjør at vi føler oss vel rundt dem. Vi bruker dem også til å presentere funnene i rapporten på personalmøter, og på tross av ulike resultat, kjennes det trygt.

Økt engasjement og motivasjon

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har mange års erfaring med å kartlegge arbeidsmiljøet i barnehagene.

− Når vi gjennomfører en personlig arbeidsmiljøundersøkelse i barnehagen, setter vi av intervjutid på rundt 30 minutter til hver enkelt ansatt. Da får vi gjort en grundig kartlegging for å finne ut om arbeidsmiljøet i barnehagen er tilfredsstillende, sier avdelingsleder i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Frøydis Våge.

På bakgrunn av funnene i intervjuene, får barnehagen tilsendt sin egen rapport.

− Etter at vi har intervjuet alle ansatte, skriver vi en rapport som sendes til barnehagen. Undersøkelsen er anonym, og ingen av de ansatte skal kunne gjenkjennes i rapporten.

Formålet med arbeidsmiljøundersøkelser er å kartlegge status i barnehagen innenfor ulike områder.

− Rapporten som skrives i etterkant, vil være et viktig verktøy for å lytte til alle dine medarbeidere og samtidig få en oversiktover felles tilbakemeldinger fra de ansatte. Dette vil gi deg en god pekepinn på «hvor skoen trykker mest» og hva som fungerer godt. Når de ansatte opplever at de blir hørt og får gi tilbakemelding, øker engasjementet og motivasjonen for videreutvikling av arbeidsmiljøet, sier Frøydis Våge.

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har en fri og uavhengig rolle.

− Vi har taushetsplikt, og vårt formål er å få frem fakta og foreslå tiltak som er viktig å jobbe videre med. Vi deltar gjerne på personalmøte for å presentere rapporten for de ansatte i etterkant også, og kan bistå i det videre arbeidet om ønskelig, avslutter Våge.

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste tilbyr en rekke tjenester for å hjelpe barnehager med det psykososiale arbeidsmiljøet, blant annet:

  • Arbeidsmiljøundersøkelse, intervju
  • Elektronisk arbeidsmiljøundersøkelse
  • JTI Typeforståelse og personalutvikling
  • Relasjonsledelse
  • Lederveiledning, individuelt og i gruppe
  • Kurs som er skreddersydd din barnehage
  • Konflikthåndtering
  • Rådgivning i arbeidsmiljøspørsmål
  • Arbeidsmiljømøter

Ønsker du råd om hvordan du kan jobbe med arbeidsmiljøet i barnehagen? Ta kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste!