På verdensbasis er den smittsomme sykdommen tuberkulose utbredt, og i enkelte land er det vanlig med tuberkulose. Heldigvis er det ikke slik i Norge, og vi er det landet i verden med lavest antall smittede. På grunn av den lave andelen med smitte, er tuberkulose-vaksinen (BCG-vaksinen) nå tatt ut av det norske vaksinasjonsprogrammet for barn.

Tuberkulose er lite smittsomt og krever som regel at personer lever tett sammen over en lenger periode for å bli smittet. Men hos barn er ikke immunforsvaret like godt utviklet som hos voksne, slik at de har en høyere risiko for å bli smittet og for å få komplikasjoner av sykdommen. Barnehage- og skoleansatte er derfor to av yrkesgruppene som er pålagt tuberkuloseundersøkelse dersom de har vært på reise og oppholdt seg i et land med høy forekomst av tuberkulose i over tre måneder, i løpet av de siste tre årene.

Hvilket land har høyt forekomst for tuberkulose?

Tuberkulose er en meldepliktig sykdom som betyr at Folkehelseinstituttet overvåker og følger med på utviklingen av tuberkulose i Norge og på verdensbasis. De har utarbeidet en oversikt over land med høy og svært høy forekomst av tuberkulose. Oversikteten oppdateres etter hvert som tallene fra disse landene endrer seg.

Du kan se oversikten her.

Hvordan kan dette kravet følges opp av arbeidsgiver?

  • Arbeidsgiver må ha en rutine for at alle nyansatte må fylle ut en egenerklæring som avkrefter at vedkommende har oppholdt seg i land med høy forekomst i over tre måneder, i løpet av de siste tre årene, før de starter i jobben.
  • Dersom den nyansatte bekrefter at han eller hun har hatt et slikt opphold, må vedkommende gjennomgå en tuberkuloseundersøkelse hos sin fastlege før hun eller han kan starte i jobben.
  • Undersøkelsen må gjennomføres selv om vedkommende er vaksinert.
  • Den nyansatte må deretter levere en bekreftelse på at undersøkelsen er negativ, før vedkommende kan begynne å jobbe.
  • Tuberkuloseundersøkelsen dekkes av det offentlige, slik at det er gratis for den nyansatte å gjennomføre denne.
  • Kravet gjelder også for praksisstudenter.

For deg med PBL Mentor HMS

For deg som bruker PBL Mentor HMS vil du finne et forslag til en rutine som du kan ta i bruk ved nyansettelser. Du vil også finne et skjema for tuberkulose-erklæring som de ansatte kan fylle ut.

Les mer om PBL Mentor HMS her.

Vil du prøve PBL Mentor HMS?

Har du ikke PBL Mentor HMS i din barnehage, så kan du prøve ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis