– Vi er veldig fornøyde med produktene til PBL Mentor, og bruker alle aktivt i hverdagen vår i barnehagen. Det er veldig brukervennlig og tidsbesparende for oss å ha våre digitale verktøy og systemer fra samme leverandør, sier styrer i Puskhola barnehage i Ålesund, Toril Solevåg.

Puskhola barnehage, sammen med Holthagen barnehage fra Skedsmokorset, er to av barnehagene som benytter alle tre produktene til PBL Mentor; Kidplan, HMS og bedriftshelsetjenesten.

– Fordelen er at alle produktene og tjenestene henger sammen, utfyller hverandre og har lik logisk oppbygging som gjør det enklere for vår ansatte med forskjellig digital kompetanse, utdyper Solevåg.

Daglig leder i Holthagen barnehage, Sonja Standal, er enig med Solevåg og nevner også fordelen med å kun ha én leverandør å forholde seg til.

Prøv PBL Mentor produktene i din barnehage gratis.

Gode tilbakemeldinger fra foreldre

PBL Mentor Kidplan brukes aktivt i kommunikasjon med foreldrene på daglig basis, hvor barnehagen og foreldre blant annet kan sende meldinger til hverandre, oppdatere informasjon via tavleposter, sende bilder fra dagens aktiviteter, telle og registrere barna, legge inn sykdom og personalet kan planlegge aktiviteter i en egen ukeplan.

– PBL Mentor Kidplan er daglig i bruk hos oss. Det er vårt kommunikasjonssystem med foreldrene utenom levering, henting, telefon og samtaler, sier Solevåg.

Hun nevner at de får svært gode tilbakemeldinger fra foreldene, som setter pris på små oppdateringer i løpet av dagen. Sonja Standal får også høre at foreldre synes appen er superfin, og liker at det er blitt enklere for dem å ha løpende dialog med barnehagen.

 


Daglig leder i Holthagen barnehage, Sonja Standal.

– Kidplan har gjort kommunikasjonen med foreldrene bedre, og utfyller kommunikasjonen vi har med foreldrene på morgenen og ettermiddagen. Det er ikke blitt en erstatning for den daglige og muntlige kommunikasjonen, men det er en god supplering da vi kan dele bilder og ha en løpende dokumentasjon på hva vi skal gjøre av aktiviteter og hvordan dagen ble, sier Standal.

Standal legger til at når foreldre selv kan legge inn ferie og fri og annen informasjon, sparer det også barnehagen for mye papir og skjema.

– Ikke minst oversikten over barn som er til stede hver dag, gir meg mulighet til å raskere se personalbehovet, og hvor jeg eventuelt må legge inn ressurser den dagen. Dette tok tidligere mye tid da jeg måtte innhente informasjonen gjennom mine daglige runder på avdelingene. Nå kan jeg bruke rundene på andre ting, som å bare være sammen med barna og de voksne.

HMS arbeid tar mindre tid enn før

Puskhola barnehage har hele sitt HMS-system i PBL Mentor HMS. Noe av HMS-systemet brukes daglig, andre ting ukentlig og noe mer sjeldent.

– Her har vi samlet alle rutiner, prosedyrer og sjekklister knyttet til vårt internkontrollsystem. I systemet ligger det forslag til maler som vi kan bruke og tilpasse til vår barnehage. Systemet er oversiktlig med forskjellige temaer, årshjul, digitale sjekklister, risikovurderinger, avvik og beredskapsplaner. Jeg liker at alt er samlet og at alle har tilgang til alt, slik at alle kan forberede seg til personalmøter med samme informasjon tilgjengelig, sier Solevåg.

Holthagen barnehage har også brukt HMS-systemet lenge, og synes det har blitt enklere å systematisere HMS-arbeidet i det daglige.

– Nå som sjekklistene er utvidet, så har det digitalisert mye av arbeidet som tidligere ble fylt ut i skjema og plassert i ulike permer. Vi får gjort HMS-arbeidet korrekt og grundig, samtidig som det tar mindre tid enn det gjorde før. Systemet gir oss også mulighet til å delegere egne sjekklister og ansvarsområder til enkeltpersoner, sier Standal.

Prøv PBL Mentor produktene gratis.

Bedriftshelsetjeneste setter HMS på agendaen

Når Sonja Standal tok over som daglig leder i Holthagen barnehage var PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste en god støtte.

– Da jeg tok over som daglig leder ble det krav om å bli miljørettet helseverngodkjent. Det var mye skjema og rutiner som måtte på plass, samt at lyd og lys skulle kontrolleres. PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste kom og tok alle kontrollene og veiledet meg gjennom kravene som måtte på plass. Vi fikk veldig god støtte, sier Standal.

Puskhola barnehage er også veldig fornøyd med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste og har årlige samtaler med sin kontaktperson.


Styrer i Puskhola barnehage, Toril Solevåg.

– Selv om bedriftshelsetjenesten er uavhengig og frittstående, har de god kjennskap til vårt HMS-system. Dette gjør at vi kan få god og helhetlig HMS-opplæring knyttet til vårt eget HMS-system. Vi bruker bedriftshelsetjenesten til forskjellige kurs, særlig innen tema som ergonomi, støy, arbeidsmiljø og førstehjelp. Ved behov får vi også hjelp med sykefraværsoppfølging, sier Solevåg og legger til:

– Som styrer er jeg ofte i kontakt med PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste knyttet til ulike spørsmål og avklaringer. Jeg har alltid opplevd å få hjelp, og opplever å snakke med faglige dyktige personer som er engasjerte i sin jobb, og bistår oss barnehagene i ulike saker. Jeg opplever også å få god hjelp knyttet til min rolle som leder og oppfølging av personalet som gruppe og enkeltpersoner.

Hele tiden i utvikling

Begge barnehagene har vært kunde i PBL Mentor i over 10 år, og er fornøyd med produktene og oppfølgingen.

– Vi er stort sett fornøyde, får mye tjeneste for prisene og opplever at PBL Mentor er lydhøre når vi gir tilbakemeldinger på funksjoner vi savner eller ting vi synes er tungvint med produktene. Produktene til PBL Mentor har gjort dagene enklere å systematisere, det er mindre papir i omløp og alt blir automatisk lagret i systemet og gjør det enklere å følge opp, sier Standal.

Solevåg setter også pris på oppfølging når hun tar kontakt for å foreslå forbedringer i systemene.

– Jeg opplever at vi får mye igjen for det vi betaler for disse løsningene. PBL Mentor er også hele tiden i utvikling for å tilpasses til våre behov. Utvikling av PBL Mentor handler både om tekniske løsninger og om mennesker, og jeg har inntrykk av at begge deler blir godt ivaretatt.

Vil du prøve PBL Mentor produktene i din barnehage?

Du kan prøve PBL Mentor helt gratis og uforpliktende i din skole, barnehage, bydel, kommune eller konsern i dag! Fyll ut skjema og få tilgang.

Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

Prøv gratis.