I en barnehagehverdag må ansatte håndtere sine egne og andres følelser som en del av jobben. Dette kan føre til påkjenninger og belastninger, som kan gå utover den psykiske helsen til ansatte. PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har fem råd til deg som er leder i barnehagen.

− Flere som jobber i barnehage velger yrket på grunn av den nære kontakten med barn og foresatte. For barnehageansatte er relasjonen som bygges med barn og foresatte en viktig, givende og positiv del av arbeidet, og det bidrar til meningsfullhet, sier HMS-rådgiver i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Johanne Lie-Berland.

Hun forteller at barnehageansatte må ha evnen til å tilpasse seg de menneskene de jobber med, og ikke minst må de ha evnen til å håndtere og regulere egne følelser i møte med barn og foresatte.

− Det er dette vi kaller emosjonelle krav, altså de følelsesmessige kravene som stilles til arbeidstaker i møte med andre, sier hun.

SINTEF beskriver emosjonelle krav som de aspektene ved jobben som krever vedvarende følelsesmessig innsats på grunn av samspill og kontakt med andre mennesker.

− Barnehageansatte er en av yrkesgruppene som scorer over gjennomsnittet på hvor ofte de må tåle å stå i emosjonelt krevende situasjoner på jobb. Det er ikke lett å stå i slike krevende situasjoner, spesielt hvis de over tid preger store deler av arbeidshverdagen, sier Lie-Berland.

Videre forklarer hun at emosjonelle krav ikke nødvendigvis er negativt i seg selv, men at høye emosjonelle krav over tid kan føre til økt risiko for utbrenthet, psykiske helseplager og dermed sykefravær.

− Når man er på jobb i barnehagen, går man ofte inn i en rolle hvor man må skjule følelsene man kjenner på innsiden, og ikke vise følelsene utad. For eksempel om man kjenner på frustrasjon, sinne eller er sliten. Utad må man vise det som forventes av den ansatte i rollen, være smilende og imøtekommende, sier hun og legger til:

− Det er behov for mer kunnskap om hvordan man kan jobbe forebyggende for at de emosjonelle kravene ikke blir for belastende. Men vi vet at når følelser er en sentral del av jobben, er det viktig med støtte fra ledelse og kolleger.

Forskning har vist at ansatte som opplever at ledelsen bryr seg om hvordan de har det, tåler emosjonelt krevende situasjoner bedre.

− Har den ansatte tro på at de skal klare å håndtere en krevende situasjon, tåler de emosjonelle belastninger på jobb bedre, sier hun og avslutter med 5 gode råd til barnehageledere:

  1. Snakk om emosjonelle krav og belastninger. Snakk om temaet med ansattgruppen, og kartlegg hvilke opplevelser dere har i deres barnehage.
  2. Spør deg selv: Hvordan kan vi sikre at emosjonelle krav ikke blir for belastende hos oss? Hva har dere behov for av tiltak, forebygging og rutiner i barnehagen for å sikre at ansatte ikke opplever emosjonelle krav for belastende?
  3. Jobb med de emosjonelle kravene som en arbeidsmiljøfaktor. Se på de emosjonelle kravene som en del av selve arbeidet, ikke bare som en utfordring hver enkelt ansatt har.
  4. Sikre god lederstøtte og kollegastøtte. Ansatte som får god støtte, tåler krevende situasjoner bedre.
  5. Snakk om enkeltsituasjoner. Skap en arena hvor det er rom og tid til å snakke om krevende og belastende enkeltsituasjoner.

 

Ønsker du flere gode råd om hvordan du kan ta vare på den psykiske helsen til ansatte i barnehagen? Ta kontakt med oss i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.