HMS-rådgiver i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Lise Brox, er klar på at det er en sammenheng mellom HMS-aktiviteter og økonomi. 

Det er et stort potensial for økonomiske besparelser ved å jobbe forebyggende med HMS i barnehagen. Selv om det kan være vanskelig å sette opp et regnestykke med utgifter og inntekter når man jobber med HMS, er det ingen tvil om at forebyggende arbeid gir en gevinst, også økonomisk, sier Lise Brox. 

Ønsker du nye tenkemåter og metoder som kan være nyttige når du skal vurdere lønnsomheten eller kostnadene for HMS-tiltakene dere bruker i barnehagen? Da har du nå muligheten til å få et gratis digitalt kurs om HMS-økonomi. Se mer informasjon nederst i denne artikkelen. 

Brox har tre gode tips til hvordan din barnehage kan jobbe forebyggende med HMS-tiltak og slik gjøre barnehagen mer lønnsom.

1. Jobb med sykefravær i barnehagen

En av de største utgiftspostene for barnehagene er høyt sykefravær. Derfor er et godt sykefraværsarbeid også god økonomi for barnehagen.  

Årsakene til sykefravær i barnehagen er ulike og sammensatte. Flere barnehager opplever utfordringer med tilgangen på barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og vikarer, og enkelte barnehager har utfordringer med de psykososiale forholdene på arbeidsplassen.  

Lavt sykefravær gir mer forutsigbare og stabile forhold for barn og foreldrene. Kjente ansatte som arbeider med barna over tid er bra for kvaliteten på tilbudet og samarbeid mellom barnehage og foreldre. 

Les også: Vi er barnehagens ekspertbistand, søk om tilskudd til hjelp. 

2. Jobb med turnover i barnehagen

Ansettelsesprosesser og oppsigelser påvirker kostnader og kan gi økt arbeidsbyrde. Har barnehagen høy utskifting av ansatte, vil det også kunne påvirke det pedagogiske innholdet i barnehagen negativt.   

For å ta godt vare på sine ansatte, bør det jobbes med gode rekrutteringsprosesser, god organisering og trygge rammer. Arbeidsmiljøet spiller også en stor rolle for å beholde sine ansatte. 

3. Jobb med psykososialt arbeidsmiljø i barnehagen

Kostnadene ved et dårlig psykososialt arbeidsmiljø kan bli betydelige. 

Godt organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø smitter. Det gir ringvirkninger utover lavere sykefravær og god trivsel i ansatte gruppen. Dette fordi barna som tilbringer dagene sine med de ansatte, opplever og merker når det er fin flyt i samarbeidet og gode relasjoner i arbeidsmiljøet. Det gir barna en bedre hverdag i barnehagen.  

Foreldre og foresatte får igjen for ansattes gode trivsel i form av opplagte og mer robuste ansatte som kan stå i vanskelige saker på en trygg og ivaretakende måte. 

 

Trenger du bistand med sykefravær, ansettelsesprosesser eller arbeidsmiljø? Med PBL Mentor bedriftshelsetjeneste får du en solid støttespiller og rådgiver, med en fri og uavhengig rolle i arbeidsmiljøspørsmål.  

Som kunde i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste får du en grunnpakke som dekker lovpålagte tjenester for barnehagen. 

Vil du lære mer om sammenhengen mellom HMS og lønnsomhet i barnehagen?  

Da kan du registrere kontaktinformasjonen din i dette skjemaet og få tilsendt informasjon om grunnpakken som leveres av PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste og tilgang til et gratis digitalt kurs om HMS-økonomi.  

*Registrerer du e-posten din, blir du kontaktet av PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste for å fortelle mer om vår grunnpakke og tjenester. 

Jeg ønsker et gratis digitalt kurs om HMS-økonomi!