For å forebygge rus- og avhengighet i barnehagen, anbefaler PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste å ta opp tematikken jevnlig på personalmøter.

Det hjelper lite med en rus- og avhengighetspolitikk om den ikke gjøres kjent i personalgruppen. Ansatte må inkluderes i samtalen rundt hvordan de ønsker å ha det på jobb, og det er viktig å diskutere holdninger til rus i fellesskap.

Les også: kostbar rus

Vi har utarbeidet 10 forslag til spørsmål du kan bruke for å snakke om temaet i barnehagen:

  1. Hvordan vil vi ha det hos oss?
  2. Hva er akseptabel bruk, og når er bruken uakseptabel?
  3. Hvordan unngå at våre drikkesituasjoner skader vårt omdømme?
  4. Kan vi akseptere alkohollukt og bakrus på jobb?
  5. Hva slags holdning har vi til bruk av hasj (og andre illegale rusmidler) på fritiden?
  6. Hva gjør vi når spilleaktiviteter går ut over jobb?
  7. Hva anses som brudd på policy, og hvordan skal det håndteres?
  8. Hva slags hjelp kan virksomheten tilby ansatte med rus- og avhengighetsproblemer?
  9. Hvem skal du gå til hvis du selv har et problem?
  10. Hvem skal du gå til hvis du er bekymret for om en kollega har et problem?

Ønsker du flere råd fra PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste? Ta kontakt med oss!