HMS helt enkelt. Verktøyet som gjør barnehagen og skolen bedre og tryggere.

Glem lapper, e-poster og hektiske beskjeder i garderoben. Med PBL Mentor Kidplan får foreldrene all informasjon på ett sted.

Med PBL Mentor Frisk får du oversikt over barnehagens fravær. Systemet gir deg oversiktlige rapporter over sykefraværet og det totale fraværet i hele barnehagen.

1684

kunder bruker en eller flere av våre digitale løsninger.

87099

foreldre bruker PBL Mentor Kidplan.

756

rutinemaler er tilgjengelig i PBL Mentor HMS.